Brukarundersøking frå NUUG -- frist 2008-04-30

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Apr 11 09:18:58 CEST 2008


Jeg minner om at NUUG i disse dager gjennomfører en undersøkelse blant
medlemmer og andre med spørsmål om blant annet interesser og lønn.
Målet er å få innsikt i hva som opptar medlemsmassen og potensielle
medlemmer, og bidra med kunnskap om bruken av Unix-varianter i Norge.
Undersøkelsen er åpen til 30. april, og en oppsummering av resultatene
vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene etterpå.

Så langt har det kommet inn 119 besvarelser, og vi håper så mange som
mulig vil ta seg tid til å delta.  Det er 23 spørsmål, og tar omtrent
fem minutter å delta.  Skjemaet finnes på
<URL: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=39638 >.

Vi setter pris på ditt bidrag, og håper du har vil benytte anledningen
til å gi oss tilbakemelding på arbeidet vi gjør i NUUG.

NUUG er en forening for oss som er interessert i fri programvare, åpne
standarder og Unix--lignende operativsystemer.  Mer informasjon om
NUUG finner du på <URL: http://www.nuug.no/ >.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list