Trenger gode hjelpere til konferansen Go Open 2008

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Mar 4 08:57:24 CET 2008


For å gjennomføre konferansen Go Open 2008, der NUUG er medarrangør,
så trengs det gode hjelpere.  I første omgang trengs det 5 personer
som kan jobbe på dagene 8. og 9. april.  Arbeidet vil være knyttet de
4 pcer som brukes under foredragene.  De vil kjøre Ubuntu, men det vil
også være mulig for foredragsholdere å kjøre egen pc. Det er med andre
ord ingen dyp tekninsk kompetanse, men erfaring både fra Windows og
Ubuntu.  De som gjør dette vil delta gratis på selve arrangentent også
på kvelden.

Meld deg til Christer Gundersen <christer at friprog.no>
i Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare hvis du har tid og
lyst.

Informasjon om konferansen Go Open 2008 finner du på
<URL:http://www.goopen.no/>.  Der er program og påmeldingsskjema.
NUUGs medlemmer og ansatte i medlemsbedrifter får 30% rabatt på det
tekniske sporet.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list