Medlemsmøte 2008-03-11: Bygge nettverket du trenger med OpenBSDs PF

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Mar 5 17:08:30 CET 2008


  Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
  Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
  gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.

  Tid:
     Tirsdag 11. mars 2008 kl. 18.30
  Sted:
     Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35[1].

  Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
  så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
  slippe deltagerne inn.

  Månedens tema er «Bygge opp nettverket du trenger med frie verktøy,
  spesielt OpenBSDs PF» med Peter N. M. Hansteen:

   Temaet er å bygge opp det nettverket du trenger ved hjelp av frie
   verktøy. Vi konsentrerer oss om OpenBSDs pakkefilter (aka brannmur)
   PF, som danner grunnlaget for en omfattende samling verktøy og
   metoder for å styre nettverk med OpenBSD og beslektede systemer.

  Peter N. M. Hansteen er konsulent, sysadmin og skribent bosatt i
  Bergen. Han har vært aktiv i fri programvare-miljøet i en årrekke, som
  medlem i BLUG og NUUG og med en del foredragsaktivitet. Han har
  skrevet The Book of PF[2], som kom ut på No Starch Press sent i 2007.

  Inngangen til høyskolen er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.

  Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
  arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
  tilgjengelig både i OpenDocument[3]- og PDF[4]-format fra
  http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/.

  Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
  mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
  NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
  [20]http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

  Vel møtt!

  1. http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.9194&mlon=10.7352&zoom=14&layers=0BT
  2. http://www.nostarch.com/pf.htm
  3. http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/banner.odt
  4. http://www.nuug.no/aktiviteter/20080311-pf/banner.pdf
More information about the interesserte mailing list