(fwd) Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Mar 10 20:56:28 CET 2008


Her er en pressemelding som er sendt ut til NUUGs pressekontakter.

----- Forwarded message from Axel Bojer <postmottak at openoffice.org> -----

Date: Mon, 10 Mar 2008 17:03:54 +0100
From: aktive at nuug.no
Subject: Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste

Pressemelding
=============

Ny utgave av norsk stavekontroll med synonymordliste
----------------------------------------------------

Over et år etter forrige utgave, er endelig en ny versjon av den frie
norske stavekontrollen gitt ut. Utviklerne er veldig glade for å ha en
forbedret utgave klar.

Denne nye utgaven har dratt nytte av at ordbanken har frigitt sine
ordlister i fjor, og hentet inn 623.500 nye bokmåls- og nynorskord som
nesten alle er derfra. Noen flere forkortelser er også med.

? Frigjøringen av ordbankens ordlister har bidratt til å løfte
stavekontrollen til nye høyder, sier prosjektdeltager Axel Bojer.

Takket være samarbeidet med synonymordlisteprosjektet på
synonymer.merg.net er synonymordlista for bokmål derfra tilgjengelig
sammen med ordlista for bokmål og nynorsk. En synonymordliste for
nynorsk er også med, men den er på prøvestadiet og meget liten.

Stavekontrollpakken og synonymordlistene brukes i OpenOffice.org,
Koffice, Mozilla Thunderbird, Firefox og en rekke andre programmer, både
på Windows, Mac, Linux og BSD.

Det hele utgis under den frie lisensen GPL, og kan fritt lastes ned fra
nettet. Ferdige pakker for OpenOffice.org er også tilgjengelige fra
samme sted.

Det norske stavekontrollprosjektet er i kontakt med lignende prosjekter,
blant annet for å forbedre stavekontrollteknologien, for å utveksle
verktøy for vedlikehold av orddatabasen, og for å få tilgang til
relevante datasett. Et av disse prosjektene er et separat prosjekt ved
Sametinget som er i gang med å utvikle samisk stavekontroll, blant annet
for MS Word og OpenOffice.org.

Kontaktperson:
--------------
Axel Bojer, prosjektdeltager
E-post: axelb krøllalfa skolelinux.no
Tlf: +47 954 32 417

Referanser:
-----------
Det frie norske stavekontrollprosjektet for bokmål og nynorsk: 	
	http://no.speling.org
Fri norsk synonymordliste på bokmål:
	http://synonymer.merg.net
Samiske korrekturverktøy:
	http://divvun.no/
Last ned ordlistene:
	http://alioth.debian.org/frs/?group_id=30577

----- End forwarded message -----
More information about the interesserte mailing list