NUUGs jobbmarkedliste når 260 abonnenter

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Nov 24 11:42:15 CET 2008


Jeg er glad over å kunne melde at NUUGs epostliste for
jobbannonseringer, enten for ledige stillinger eller de som ønsker seg
jobb, nå har nådd 260 abonnenter, ca. 1.5 år etter at den ble
opprettet.  Siden januar har det i snitt vært 3.2 annonseringer i
måneden.  Epostlisten ble opprettet i mars 2007.

Målgruppen for epostlisten er på den ene siden utviklere,
systemadministratorer og andre med kompetanse og erfaring innen åpne
standarder og frie systemer, og på den andre siden organisasjoner,
bedrifter og institusjoner som har behov for å hente inn kompetanse
for å utvikle, vedlikeholde og drive pålitelige informasjonssystemer.

En kan selv legge seg inn som abonnent via listens webside, og listen
er åpen for posting fra alle abonnenter. Innlegg fra ikke-abonnenter
blir kontrollert av en moderator før de sendes ut på listen, og alle
forsøk på spamming blir kontant avvist.

Se mer om listen på pressemeldingen som ble sendt ut i forbindelse med
opprettelsen,
<URL:http://wiki.nuug.no/pressemelding/200703-jobbmarkedliste>, og
wikisiden med informasjon om listen på
<URL:http://wiki.nuug.no/dokumenter/jobbmarked>.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reniholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list