PRESSEMELDING: EFN vant prisen for fremme av fri programvare 2008

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Oct 22 19:36:00 CEST 2008


      Pressemelding fra Høgskolen i Oslo (HiO) og
         Norwegian Unix User Group (NUUG)

          Oslo, onsdag 22. oktober 2008

		  ELEKTRONISK FORPOST NORGE (EFN)
      VANT PRISEN FOR FREMME AV FRI PROGRAMVARE 2008


Prisen gikk til Elektronisk forpost Norge (EFN) for deres arbeid med
åpne standarder. Det var 21 nominerte i år, og prisen ble høytidelig
overrakt av Mads Eriksen, mannen bak tegneserien «M».


Prisen

Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo (HiO) står bak
prisen på 35 000 kroner. Formålet er å øke oppmerksomheten rundt fri
programvare og åpne standarder, og belønne enkeltpersoner eller
grupper i Norge som utmerker seg med sin innsats. I 2008 deles
prisen ut for sjuende gang.


Vinneren

EFN er en elektronisk borgerrettsorganisasjon - en
rettighetsorganisasjon for ALLES rettigheter. Den jobber med
medborgerskap og juridiske rettigheter i IT-samfunnet, personvern,
tekniske aspekter ved Internet så som kryptering, og åpne og
demokratiske infrastrukturer for bruk og tilgjengelighet av
informasjon i datanett. Foreningen ble dannet i 1995 etter at
menneskene som ble til foreningen først hadde vært knyttet sammen i
fire år av en e-post-liste.


Juryens begrunnelse

Datarevolusjonen kan sammenlignes med den industrielle revolusjonen:
helt ny teknologi blir tatt i bruk, og bringer med seg omfattende
forandringer, både økonomisk og samfunnsmessig. Det tar en stund før
samfunnet summer seg og fornyer lovverk og normer i pakt med den nye
situasjonen. I mellomtiden hersker et kreativt og dels truende kaos.

Det er nå de framtidige strukturene vokser fram, forestillinger og
overenskomster som skal gjelde i det samfunnet vi allerede står inne
i, et samfunn formet av de nye teknologiene. Vi ønsker å videreutvikle
det beste: demokratiske og menneskerettslige verdier. Det er her
prisvinnerens rolle er så viktig.

Vinneren har etablert seg som en ledende forkjemper og
premissleverandør i den norske samfunnsdebatten på vegne av åpne
standarder, for frie lisenser, liberal opphavsrett, vern av bruker- og
forbrukerrettigheter, og for brukereid og brukerstyrt programvare, som
først og fremst vil si fri programvare. Årets vinner står bak mange
artikler, høringsdokumenter, pressemeldinger, åpne brev og annet som
har påvirket oppfatningene til både massemedias representanter,
meningsdannere og mannen på gata.


Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo (HiO) ble etablert 1. august 1994 og har i dag vel
11 000 studenter og 1100 tilsatte.


Norwegian Unix User Group

NUUG er en ikke-kommersiell forening for folk i Norge med interesse for
UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare,
dannet i 1984. Formålene er å stimulere til økt interesse for og bruk av
UNIX-lignende operativsystemer, åpne standard
er og fri programvare, samt
skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom
brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale
UNIX-grupper og -organisasjoner.

NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge, og har
over 350 medlemmer. Formålene å stimulere til økt interesse for og bruk
av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og
erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre
internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner.


Fri programvare

Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full
frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette innebærer at
viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og løses, av flere
gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i flere land krever nå
bruk av åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke trenge å
kjøpe tilgang til offentlig informasjon. Fri programvare sikrer at alle
kan benytte seg av programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og
bidra med å forbedre den.

Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/. Samtlige bilder
kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2008/.

Kontaktperson for Elektronisk forpost Norge:
 Mediekontakt og nestleder Bjørn Remseth, telefon 4790 0184

Kontaktperson for NUUG:
 Peter N. M. Hansteen <peter at nuug.no>, telefon 9807 1263

Kontaktperson for HiO:
 Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at iu.hio.no>, telefon 4020 3819

More information about the interesserte mailing list