NUUG støtter opprop om et fritt internett for en kulturell allmenning

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Apr 29 15:21:17 CEST 2009


NUUG støtter opprop om et fritt internett for en kulturell allmenning
=====================================================================

I dag demonstreres det for et fritt internett og for en kulturell
allmenning utenfor stortinget kl. 19:00-20:00. NUUGs styre har bestemt
seg for å støtte oppropet:

 * for et fritt internett
 * for digitale rettigheter - alminnelige borgerrettigheter må også
  gjelde på internett
 * for en kulturell allmenning
 * for at kommunikasjonsflyten ikke bør sensureres eller logges, og
  kun overvåkes der det foreligger mistanke om lovbrudd direkte mot
  den eller de personene som overvåkes
 * for at tjenesteleverandører som gir brukerne mulighet til å
  utveksle informasjon med hverandre ikke skal holdes ansvarlige for
  informasjon brukerne utveksler, og ikke skal sensurere eller
  overvåke brukernes kommunikasjon
 * for at det å lenke til informasjon fra en annen bruker i seg selv
  ikke bør være et lovbrudd

Det er de samme lover, regler og normer som gjelder på Internet som i
resten av samfunnet, og massiv overvåkning må ikke tillates noen av
stedene. De som tror at Internet er lovløst eksponerer bare sine egne
fordommer. Internet er ikke lovløst, og kommer neppe til å bli det
heller.

En ting som er viktig å huske i diskusjonen rundt nye teknologier som
likemannsutveksling (peer to peer sharing) - ofte omtalt som fildeling
på norsk, er at denne teknologien har en rekke lovlige bruksområder
som det er viktig å beskytte. Lovlig fildeling er nettopp det -
lovlig. Mens ulovlig fildeling er ulovlig, og noe helt annet.
Fildeling i seg selv er ikke ulovlig.

NUUG - http://www.nuug.no/

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list