Pressemelding: NUUG melder seg inn i dokument-allianse for fremtiden

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jan 14 09:28:34 CET 2009


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-01-14

NUUG melder seg inn i dokument-allianse for fremtiden
=====================================================

Open Document Format (ODF) er et fritt og åpent format for
elektroniske tekstbehandlingsfiler, regneark og presentasjoner, som
utvikles av organisasjonen OASIS (Organization for the Advancement of
Structured Information Standards). Versjon 1.0 av formatet ble en
ISO-standard (ISO/IEC 26300:2006) i 2006 og er nylig godkjent som
svensk standard. Versjon 1.2 er under utarbeidelse, med en rekke
utvidelser og forbedringer.

Formatet brukes allerede i dag av de mest brukte programvarepakkene
som OpenOffice.org, Google Docs, IBM Lotus Symphony, Corel WordPerfect
Office, KOffice, Abiword, og er også tilgjengelig i Microsoft Office
(idag via ekstra filter fra Microsoft eller Sun). Microsoft har
annonsert innebygget støtte i neste versjon som kommer i vår.) Den
norske regjeringen har vedtatt at formatet fra 1. januar 2009 skal
brukes i statlig sektor ved publisering av elektroniske dokumenter det
skal være mulig å endre. I tillegg har f.eks. NATO vedtatt at ODF skal
brukes ved utveksling av dokumenter mellom dokumentsystemer på tvers
av landegrenser.

I mars 2006 ble ODF-alliansen stiftet for å arbeide globalt med å
opplyse beslutningstakere, IKT-administratorer og allmennheten om
fordelene og mulighetene ved ODF. Dette bidrar til at offentlig
informasjon, rapporter og dokumenter er tilgjengelige på tvers av
plattformer og applikasjoner. At ODF er en fri og åpen standard, der
den fullstendige formatspesifikasjonen er tilgjengelig uten
bruksbegrensninger, innebærer at alle markedsaktører kan delta på like
vilkår.

 «Å bruke ODF til utveksling av dokumenter føles bra, da jeg vet at
 alle som ønsker det kan få tilgang til resultatet uten å måtte
 akseptere det jeg oppfatter som urimelige bruksvilkår fra endel
 programvareleverandører. Her kan enhver få tilgang på like vilkår
 uten bruksbegresninger», sier ODF-bruker og NUUG-medlem Ståle
 Askerød Johansen.

Styret i NUUG har vedtatt å melde foreningen inn i ODF-alliansen,
etter oppfordring fra NUUGs undergruppe for standardarbeide. NUUG slår
dermed følge med de andre norske medlemmene i ODF-alliansen: eZ
systems AS, Redpill Linpro AS, Opera Software ASA, FreeCode AS og
Tankeboks. ODF-alliansen har ca. 586 medlemmer på verdensbasis.

NUUG oppmuntrer alle sine medlemmer til å delta i ODF-alliansen. Dette
er en allianse for alle som ser verdien av å kunne ta vare på sine
dokumenter også når teknologien endrer seg.

Kontaktpersoner

Leder i NUUG Petter Reinholdtsen
Epost: pere (at) hungry.com

Ståle Askerød Johansen
Epost: s.a.johansen (at) usit.uio.no

Referanser

 * ODF-alliansen
  <URL: http://www.odfalliance.org/ >
 * OASIS
  <URL: http://www.oasis-open.org/ >
 * Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) v1.0
  <URL: http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485 >
 * Programvare som støtter ODF
  <URL: http://en.wikipedia.org/wiki/OpenDocument_software >
 * ODF-alliansens medlemmer
  <URL: http://www.odfalliance.org/memberlist.php >
 * NATO makes ODF one of its mandatory standards
  <URL: http://osor.eu/news/eu-nato-makes-odf-one-of-its-mandatory-standards >
 * Sverges standardinstitutt har godkjent ODF som svensk standard
  <URL: http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@DocType_1&Doc_ID=66727 >

Vennlig hilsen,
--
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG
More information about the interesserte mailing list