Pressemelding fra NUUG: Frikanalen nå tilgjengelig i Ogg Theora

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Mar 10 12:17:39 CET 2009


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group 2009-03-10

Frikanalen nå tilgjengelig i Ogg Theora
=======================================

NUUG er veldig glad for å kunne melde at Frikanalen, kanalen for
ikke-kommersielle TV-sendinger fra allmennheten i det digitale
bakkenettet, nå tilbyr sine innslag på Internet med fritt og åpent
standardiserte protokoller og formater. Tidligere var innslagene kun
tilgjengelig for de som hadde Microsoft Silverlight, men takket være
god innsats fra Frikanalen og NUUGs videogruppe, er det nå en
alternativ inngangsportal basert på frie og åpne standarder. Den nye
løsningen bruker videoformatet Ogg Theora, som er anbefalt av
regjeringens standardiseringsråd.

 «Jeg er veldig glad Frikanalen nå er tilgjengelig i Ogg
 Theora-format, og vil rette en stor takk til NUUGs videogruppe,
 Frikanalens ansatte og Frikanalens underleverandør never.no som har
 gjort det mulig. Uten at alle disse hadde samarbeidet ville ikke
 løsningen vært på plass så raskt», sier NUUGs leder Petter
 Reinholdtsen.

Den nye løsningen innebærer at alle nå kan se innhold som publiseres
av Frikanalen på Internet. De med en nettleser med Javastøtte får
videoavspilling direkte i nettleseren. I praksis vil dette si at alle
operativsystem-plattformer støttes uten installasjon av ekstra
programvare på maskinen. Man må ofte ha administrator-rettigheter for
å installere ekstra programvare. Folk som sitter på Internetkafeer har
f.eks. ikke administrator-rettigheter , og det er ansett som dårlig
praksis å ha websider som krever installasjon av programvare for å
benyttes. Den nye løsningen utvider altså mulighetene til brukerne
slik at alle nå kan se innhold fra Frikanalen, også de som ikke bruker
Microsft Windows og Apple MacOS X og har ekstraprogrammet Silverlight
installert.

Video-formatet Ogg Theora, som benyttes i bunnen av NUUG's løsning er
100% patentfritt. Dette innebærer at man slipper å bekymre seg om man
befinner seg i juridiske gråsoner knyttet til bruk og distribusjon av
media. Det er også åpent standardisert og spesifikasjonen er publisert
på Internet og tilgjengelig uten kostnad. Det er annonsert at
nettleserne Opera og Firefox vil støtte Ogg Theora i kommende
versjoner i forbindelse med videostøtten i HTML5.

NUUG ønsker med denne lanseringen å markere seg som en ressurs og
pådriver for offentliggjøring av media i åpent standardiserte
formater, slik at alle får tilgang på like vilkår. NUUG håper å kunne
bistå Frikanalen også i fremtiden når det gjelder beslutninger av
teknisk og strategisk art.

Den nye portalen tilbyr også opptakene via video-RSS, slik at brukere
av RSS-klienter som Miro får enkel tilgang til Frikanalens sendinger.

Kontaktpersoner
---------------

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere (at) hungry.com

Erik Vold, Frikanalen
Epost: erik (at) frikanalen.no
Tlf: +47 92821739

Referanser
----------
 * Foreningen NUUG
  http://www.nuug.no/
 * Foreningen Frikanalen
  http://www.frikanalen.no/
 * Frikanalens Silverlight-løsning
  http://frikanalen.tv/
 * Frikanalen med åpne standarder
  http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/frontpage.cgi
 * Video-RSS-leseren Miro
  http://www.getmiro.com/
 * Ogg Theora - informasjon om formatet
  http://theora.org/


More information about the interesserte mailing list