NUUG-presentasjon 2009-03-17: APRS: Radioamatørenes sporingssystem

Petter Reinholdtsen pere at hungry.com
Mon Mar 16 22:13:32 CET 2009


Minner om marsmøtet i NUUG Oslo i etterkant av årsmøtet i NUUG.

> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
> Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
> gratis. Etter foredraget (fra ca. 20:30) blir det sosialt samvær.
> 
>  Tid: Tirsdag 17. mars 2009 kl. 18.30 
>  Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35.
> 
> Presentasjonen starter så snart årsmøtet i NUUG er avsluttet
> (antagelig ca. 19:00), og dørene inn til auditoriet er låst fra 18:30,
> så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
> slippe deltagerne inn.
> 
> Medlemsmøte vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er <URL: http://nuug.no/live.m3u >, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/streaming >.
> 
> Månedens tema er "APRS: Radioamatørenes sporingssystem" med Øyvind
> Hanssen:
> 
>  APRS (Automatic Position Reporting System) er radioamatørenes system
>  for GPS sporing og formidling av sporingsmeldinger via radio (og
>  internett). Denne gangen vil Øyvind Hanssen fortelle hvordan
>  radioamatørmiljøet i Tromsø utvikler APRS med tanke på den frivillige
>  redningsstjenesten.
> 
>  Dette inkluderer utbygging av infrastruktur, utvikling av fri
>  programvarebaserte webapplikasjoner for presentasjon av
>  sporingsinformasjon på kart og ikke minst at Tromsømiljøet utvikler en
>  kompakt portabel tracker - en automatisk sporingssender for bruk i
>  felten. Systemet har vært grundig testet både på bakken og i fly og
>  vekker interesse også utenfor miljøet.
> 
> Øyvind Hanssen har doktorgrad i informatikk, er interessert i åpne
> system og fri programvare. Han jobber til daglig på
> universitetsbiblioteket i Tromsø. På fritida er han aktivt med i
> radio-amatør miljøet i Tromsø og har stått for mye av
> programvareutviklinga i det prosjektet han her skal presentere.
> 
> Inngangen til høyskolen er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.
> 
> Heng gjerne opp reklameplakaten for dette arrangementet på din
> arbeidsplass, studieplass eller hvor det måtte passe. Vi har den
> tilgjengelig både i OpenDocument- og PDF-format fra <URL:
> http://www.nuug.no/aktiviteter/20090317-radiosporing/ >.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via <URL:
> http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG >.
> 
> Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list