Spørjeundersøking

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue May 5 17:20:56 CEST 2009


Jeg minner om NUUGs spørreundersøkelse som finner sted i disse dager.

Hjelp oss å få vite hva dere er interessert i, og få en ide om
arbeidsvilkårene for folk med interesse for unix-lignende
operativsystemer, fri programvare og åpne standarder.

Hittil har vi fått 155 svar, men jo flere jo bedre.  Det tar et par
minutter å besvare spørsmålene som er tilgjengelig fra spørreskjemanet på

  <URL: https://nettskjema.uio.no/answer.html?fid=41362&lang=no >

Frist for svar er 15. mai.

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list