NUUG-presentasjon 2009-11-10: Hvordan gjennomføre digital eksamen i den videregående skole med fri programvare

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Nov 10 10:19:39 CET 2009


Vil bare minne om dagens presentasjon. Den vil bli holdt på engelsk.

[Petter Reinholdtsen]
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo
> og NUUG Stavanger. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
> Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
> sosialt samvær.
> 
> Tid:  Tirsdag 10. november 2009 kl. 18.30
> Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 og
>    Atea Stavanger, Stadionparken(Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
>    Stavanger.
> 
> Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
> så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
> slippe deltagerne inn. Møtet i Stavanger vil overføre video fra Oslo
> til storskjerm.
> 
> Månedens tema er «Hvordan gjennomføre digital eksamen i den
> videregående skole med fri programvare» med Wolfgang Leister:
> 
>  De videregående skolene er i ferd med å introdusere digital eksamen
>  der elevene bruker sine egne bærbare datamaskiner. For
>  teknologikyndige elever finnes det mange muligheter for å få tilgang
>  til hjelpemidler som ikke er tillatt. For eksamensvaktene er det
>  umulig å sjekke alle PC-er for slike hjelpemidler før og under
>  eksamen. Det er en utfordring å stenge alle trådløse nett effektivt
>  under den digitale eksamen og å styre elevene slik at de kan levere
>  besvarelsen via internett til prøvegjennomføringssystemet i
>  Utdanningsdirektoratet. Det finnes ulike tilnærminger for å løse
>  problemet, fra å overvåke elevene under eksamen til å ignorere
>  problemet.
> 
>  Det presenteres utfordringer og erfaringer med et eksamenssystem som
>  er tuftet på fri programvare, og der løsningen ble utviklet sammen
>  med lærere i utvalgte skoler. Istedenfor utstrakt overvåking brukes
>  i prosjektet DIGEKS et spesialtilpasset operativsystem fra en
>  minnepinne. Dette elevsystemet inneholder all nødvendig programvare,
>  og styrer tilgangen til hjelpemidler. Elevene kan på denne måten
>  bruke sin egen bærbare datamaskin på eksamen, men får kun tilgang
>  til et begrenset og sikkert system, som er likt for alle. Etter
>  eksamen fremstår elevens PC uforandret. Det presenteres tekniske
>  utfordringer og løsninger som vi støtte på under prosjektet. Det
>  belyses også bruk av fri programvare i det offentlige, spesielt
>  skoleverket, og hvordan den såkalte «peer-production» modellen av
>  programvare kan anvendes i det offentlige.
> 
>  En kort beskrivelse av prosjektet DIGEKS er tilgjengelig fra
>  forskning.no, http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197182.
> 
> Dr.rer.nat. Wolfgang Leister er sjefsforsker på Norsk
> Regnesentral. Han arbeider i hovedsak innen multimedia,
> nettverksteknologier, tingenes internett og datagrafikk. Han
> underviser på Universitetet i Oslo bl.a. innen feltet «fri
> programvare». Han har tidligere vært utviklingsingeniør hos Metronor
> AS og vitenskapelig medarbeider ved Institut für Betriebs- und
> Dialogsysteme, Universität Karlsruhe.
> 
> En av utviklerne i DIGEKS-prosjektet, Truls Fretland, vil være
> tilstede på Stavangermøtet og kan svare på spørsmål der.
> 
> Medlemsmøte vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er http://www.nuug.no/live.m3u, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
> 
> Inngangen til Høyskolen i Oslo er ved trikkeholdeplassen Holbergs
> plass.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.
> 
> Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
En av arrangørene av NUUG-møter


More information about the interesserte mailing list