"En god start fra Statens Kartverk, men ..." (Pressemelding fra NUUG)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Nov 13 13:36:49 CET 2009


En god start fra Statens Kartverk, men ...
==========================================

NUUG vil berømme Statens Kartverk for å ha tatt de første viktige
skritt mot åpenhet ved at de tilgjengeliggjør kartbilder for gratis
privat bruk. Vi håper samtidig at åpenhetspolitikken ikke stopper her,
men at Kartverket tar steget fullt ut.

Det Statens Kartverk har gjort er å gi oss alle tilgang på ferdige
kart, men med strenge bruksbegrensninger. Dette åpner for en rekke
muligheter, men for å få til virkelig innovasjon og kreativitet
trenger vi mer. Man kan bare bruke kartene på Kartverkets nåde, og det
er ikke måten å lage varige og stabile tjenester.

Det er ikke optimalt at Kartverket forsøker å konkurrere med f.eks
Google Maps for offentlige midler.

 «Kartverket burde gitt ut rådata og overlatt til det private
 initiativ å lage sluttbrukertjenester. Selvstendige utviklere,
 oppstartsfirma og andre ville da kunne tilføre kreativitet og nye
 måter å bruke all den informasjonen som ligger i dette
 datamaterialet, til vårt felles beste» sier NUUGs leder Petter
 Reinholdtsen.

Dersom en gründer har en íde om et nytt produkt som trenger kartdata,
så er kostnaden ved å bruke dette så høy at det for de fleste ikke vil
være mulig. Det er bare store selskap som har de finansielle midlene
som skal til. I USA ble offentlige kartdata gjort fri for all bruk for
mange år siden. Studier viser at de offentlige inntektene økte,
kanskje med en ti-gang, ettersom de fikk en oppblomstring av ny
virksomhet.

Kartverket påstår at det kun er store systemleverandører og
profesjonelle som sitter på den kompetansen som skal til for å utnytte
datagrunnlaget. Dette er en sannhet med modifikasjoner. Det er en
rekke fri programvare-prosjekter som i dag gjør avansert GIS-bruk, og
det finnes tilgjengelig gratis verktøy som konverterer fra Kartverkets
dataformat (SOSI) til andre formater. NUUG har en egen kartgruppe som
jobber med utvikling av fri programvare og spredning av kunnskap rundt
dette.

I dag er OpenStreetmap.org et bedre tilbud til mange av de som trenger
kartdata. OpenStreetMap gir ut data uten kunstige bruksbegrensninger,
og lar alle få full tilgang til både grunnlagsdata og ferdig
produserte kart.

NUUG ber om at dataene fra Statens Kartverk, som vi alle har vært med
å betale for gjennom skatteseddelen, blir fritt tilgjengelige for
nedlasting, endring og videredistribusjon uten bruksbegrensinger. Vi
vil samtidig invitere Kartverket til et samarbeid. NUUG sitter på mye
kompetanse rundt lisenser for fri programvare og frie data, og kan
bidra til at de norske kartdataene kan spres og brukes på best mulig
måte for oss alle.

Kontaktpersoner
---------------
Magne Mæhre, aktiv i OpenStreetmap.org
Epost: magne.mahre (at) gmail.com

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG og aktiv i OpenStreetmap.org
Epost: pere (at) hungry.com

Peter N. M. Hansteen
Epost: peter (at) nuug.no
Telefon: +47 980 71 263

Referanser
----------
 * OpenStreetmap.org
  http://www.openstreetmap.org/
 * SOSI2other for konvertering fra SOSI-formatet
  http://sourceforge.net/projects/sosi2other/
 * Vilkår for bruk av kartverkets kart
  http://www.statkart.no/nor/Land/Kart_og_produkter/visningstjenester/
 * Free Our Data: Why geospatial data should be free
  http://www.freeourdata.org.uk/why-free.php
 * Borders in Cyberspace: Conflicting Public Sector Information
  Policies and their Economic Impacts
  http://www.primet.org/documents/weiss%20-%20borders%20in%20cyberspace.htm

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list