NUUG-presentasjon 2009-11-10: Hvordan gjennomføre digital eksamen i den videregående skole med fri programvare

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Oct 21 20:51:04 CEST 2009


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo
og NUUG Stavanger. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

Tid:  Tirsdag 10. november 2009 kl. 18.30
Sted: Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 og
    Atea Stavanger, Stadionparken(Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
    Stavanger.

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
så det er lurt å ankomme før 18:30 mens det er folk i døra til å
slippe deltagerne inn. Møtet i Stavanger vil overføre video fra Oslo
til storskjerm.

Månedens tema er «Hvordan gjennomføre digital eksamen i den
videregående skole med fri programvare» med Wolfgang Leister:

 De videregående skolene er i ferd med å introdusere digital eksamen
 der elevene bruker sine egne bærbare datamaskiner. For
 teknologikyndige elever finnes det mange muligheter for å få tilgang
 til hjelpemidler som ikke er tillatt. For eksamensvaktene er det
 umulig å sjekke alle PC-er for slike hjelpemidler før og under
 eksamen. Det er en utfordring å stenge alle trådløse nett effektivt
 under den digitale eksamen og å styre elevene slik at de kan levere
 besvarelsen via internett til prøvegjennomføringssystemet i
 Utdanningsdirektoratet. Det finnes ulike tilnærminger for å løse
 problemet, fra å overvåke elevene under eksamen til å ignorere
 problemet.

 Det presenteres utfordringer og erfaringer med et eksamenssystem som
 er tuftet på fri programvare, og der løsningen ble utviklet sammen
 med lærere i utvalgte skoler. Istedenfor utstrakt overvåking brukes
 i prosjektet DIGEKS et spesialtilpasset operativsystem fra en
 minnepinne. Dette elevsystemet inneholder all nødvendig programvare,
 og styrer tilgangen til hjelpemidler. Elevene kan på denne måten
 bruke sin egen bærbare datamaskin på eksamen, men får kun tilgang
 til et begrenset og sikkert system, som er likt for alle. Etter
 eksamen fremstår elevens PC uforandret. Det presenteres tekniske
 utfordringer og løsninger som vi støtte på under prosjektet. Det
 belyses også bruk av fri programvare i det offentlige, spesielt
 skoleverket, og hvordan den såkalte «peer-production» modellen av
 programvare kan anvendes i det offentlige.

 En kort beskrivelse av prosjektet DIGEKS er tilgjengelig fra
 forskning.no, http://www.forskning.no/artikler/2008/oktober/197182.

Dr.rer.nat. Wolfgang Leister er sjefsforsker på Norsk
Regnesentral. Han arbeider i hovedsak innen multimedia,
nettverksteknologier, tingenes internett og datagrafikk. Han
underviser på Universitetet i Oslo bl.a. innen feltet «fri
programvare». Han har tidligere vært utviklingsingeniør hos Metronor
AS og vitenskapelig medarbeider ved Institut für Betriebs- und
Dialogsysteme, Universität Karlsruhe.

En av utviklerne i DIGEKS-prosjektet, Truls Fretland, vil være
tilstede på Stavangermøtet og kan svare på spørsmål der.

Medlemsmøte vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er http://www.nuug.no/live.m3u, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Inngangen til Høyskolen i Oslo er ved trikkeholdeplassen Holbergs
plass.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
En av arrangørene av NUUG-møter


More information about the interesserte mailing list