NUUG Foundation utlyser reisestipend for studenter

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Jul 6 10:43:52 CEST 2010


Vi har fått anledning til å sende ut dette til medlemmene i NUUG og
andre interesserte.

NUUG Foundation feirer nå 10 års-jubileum. Stiftelsen ble opprettet
av NUUG i juni 2000 basert på verdiene som ble realisert ved salg av
internett-virksomheten. Stiftelsen formål er å støtte aktiviteter
som bidrar til utvikling og utbredelse av en åpen og tilgjengelig
digital infrastruktur, med spesielt fokus på  fri programvare og
åpne standarder. Mer informasjon finnes på http://www.nuug-foundation.no/

Vi har nå etablert et reisestipend for studenter som ønsker å
delta på internasjonale fag-konferanser innen informatikk eller
datakommunikasjon. Søknadsfrist for høsten er 01.08.2010. Det er
meningen å utlyse stipender hvert halvår framover. Nærmere
informasjon og søknadsskjema finnes på
http://www.nuug-foundation.no/no/reisestipend.shtml

Vi trenger hjelp til å gjøre stipendordningen kjent. Har du kontakter
innen høyere utdanning, så la dem gjerne få vite om dette, eller send
oss et tips.

Vennlig hilsen
NUUG Foundation
Jon Petter Bjerke
post at nuug-foundation.no

More information about the interesserte mailing list