TED talks på norsk og NUUG-foredrag - frivillige trengs til teksting

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Oct 1 12:19:04 CEST 2010


Frikanalen og NUUG jobber for å få TED talks[1] kringkastet på
Frikanalen[2], for å gi et mer variert innhold på kanalen som i dag
sendes på RiksTV, Lyse og Uninett. Før innslagene kan sendes må det
lages norske undertekster, og dette her trengs det frivillige. Det er
hundrevis av innslag, men mine favoritter er James Randi[3] og Michael
Specter[4]. Hvis du har litt tid til overs, bli med på å oversette
TED-foredragene til norsk og få på plass undertekster. TED har
allerede opplegg på plass for å håndtere oversettelser og
undertekster. Registrer deg på sidene til TED[5] i dag!

 1 <URL: http://www.ted.com/ >
 2 <URL: http://www.frikanalen.no/ >
 3 <URL: http://www.ted.com/talks/james_randi.html >
 4 <URL: http://www.ted.com/talks/lang/eng/michael_specter_the_danger_of_science_denial.html >
 5 <URL: http://www.ted.com/translate/forted >

NUUG holder også på å få alle opptakene fra NUUG-presentasjonene
publisert på Frikanalen[6]. Foredrag på engelsk må også her tekstes
og oversettes. Ta kontakt med video at nuug.no hvis du vil bidra med
teksting og oversetting. Arbeidet koordineres på epostlisten og på
IRC (#nuug-video på irc.oftc.org), og en wikiside[7] brukes som
notatblokk for arbeidet. Mest lovende verktøy for dette ser i dag ut
til å være Universal Subtitles[8], som lar en bidra med teksting via
en nettleser.


 6 <URL: http://www.nuug.no/pub/video/frikanalen/frontpage.cgi?organization=NUUG >
 7 <URL: http://wiki.nuug.no/grupper/video/frikanalen >
 8 <URL: http://universalsubtitles.org/ >

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list