NUUG-presentasjon 2011-01-11: Frå IPv4 til IPv6: ein ubehageleg - men naudsynt - tur

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Apr 12 09:52:12 CEST 2011


Minner om dagens NUUG-presentasjon, der foredragsholder er i Oslo og
det arrangeres videooverføring til Stavanger og Tromsø.

[Petter Reinholdtsen]
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
> Oslo, NUUG Stavanger og NUUG Tromsø. Alle medlemmer og ikke-medlemmer
> er velkomne. Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra
> ca. 19:45) blir det sosialt samvær.
> 
> Tid:
>    Tirsdag 12. april 2011 kl. 18.30
> Sted:
>    Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 (live),
>    Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
>    Stavanger (videostream) og
>    Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Hansine Hansens veg
>    56, Tromsø (videostream).
> 
> Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
> så det er lurt å komme før 18:30 mens det er folk i døra til å slippe
> deltagerne inn. Møtene i Stavanger og Tromsø vil overføre video fra
> Oslo til storskjerm og stille spørsmål til foredragsholderen via IRC.
> 
> Månedens tema er: «Frå IPv4 til IPv6: ein ubehageleg - men naudsynt -
> tur» med Tore Anderson. Foredraget vil foregå på norsk:
> 
>  Den største infrastruktur-oppgraderinga i Internett si historie er
>  no i ferd med å for alvor kome i gong. Dette er overgongen frå
>  dagens internett-protokoll (IPv4), til neste generasjon (IPv6).
>  Dette er ei endring som etter kvart vil råke ved samtlege einingar
>  kopla til Internett - ingenting slepp unna, uansett om det er snakk
>  om ein liten bruk-og-kast mobiltelefon eller ein kjerneruter i
>  timillioners-klassen.
> 
>  Foredraget vil gå inn på temaer som:
> 
>  * at det straks er tomt for ledige IPv4-adresser,
>  * kva konsekvensar dette vil få for ISP-ar, bedrifter, og
>   sluttbrukarar,
>  * dei grunnleggjande forskjellane mellom IPv4 og IPv6,
>  * kva status på overgongen eigentleg er her til lands, og
>  * foredraghaldaren sine erfaringar ved å få opp IPv6 på nokre av
>   landets største nettstadar.
> 
>  Det vil være god tid til spørsmål undervegs og etterpå. For å få
>  mest ut av foredraget bør du helst ha grunnleggjande teknisk
>  kunnskap om korleis Internett og IPv4-nettverk fungerar.
> 
> Tore Anderson har jobba som infrastruktur- og nettverksarkitekt i
> Redpill Linpro sidan 2001, og har dei siste åra forska på kor bra
> ytelsa og stabiliteta på IPv6-internettet er samanlikna med IPv4, i
> samarbeid med sine kundar A-pressen Digitale Medier og VG Multimedia.
> (kopiert fra Go Open 2011)
> 
> Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
> 
> Inngangen til Høyskolen i Oslo er ved trikkeholdeplassen Holbergs
> plass.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> <http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
> 
> Vel møtt!

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list