Personvern-julegave fra NUUG - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Dec 8 10:33:28 CET 2011


Pressemelding fra NUUG 2011-12-08

Personvern-julegave fra NUUG
============================

I år er NUUG glad for å gi foreningen Digitalt Personvern en julegave
for sitt viktige initiativ for å fremme borgerrettigheter og demokrati
i Norge. Foreningen Digitalt Personvern får en gave som NUUG håper
kan bidra til å bringe prosjektet fremover, og inspirere andre til å
bidra på samme måte.

Foreningen Digitalt Personvern er opprettet for å jobbe for å stoppe
datalagringsdirektivet, den massive overvåkningen av
kommunikasjonsmønstret til alle i Norge som ble vedtatt innført i
april 2011. Datalagringsdirektivet, som ble vedtatt med et flertall
bestående av Arbeiderpartiet og Høyre, innebærer en markant endring i
rettsforholdene i Norge, der en går fra å overvåke de som er mistenkte
for noe kriminelt til å overvåke også folk som ikke er mistenkte.
Foreningen Digitalt Personvern samler nå inn penger for å få prøvd
datalagringsdirektivet for retten.

Lovendringen innebærer elektronisk brev- og besøkskontroll for hele
folket. All bruk av epost og mobiltelefon blir registrert, og detaljer
om hvem som kommuniserer med hvem og hvor de befinner seg blir lagret
i tilfelle politiet eller overvåkningspolitiet vil vite det en gang i
fremtiden. Politiet vil kun få tilgang på bakgrunn av rettskjennelser,
mens overvåkningspolitiet ikke trenger gå til domstolene for å få
tilgang. I tillegg kan private få tilgang via domstolene i forbindelse
med rettstvister.

 «I hvert eneste europeiske land hvor den nasjonale implementeringen
 av datalagringsdirektivet har blitt prøvd for nasjonale domstoler,
 har den blitt ansett som lovstridig» sier NUUGs leder Petter
 Reinholdtsen.

Det er heller ingenting som tyder på at datalagringsdirektivet vil ha
den positive effekten på oppklaring av kriminalitet som
politimyndighetene hevder, noe selv den tidligere danske
overvåkningssjefen Hans Jørgen Bonnichsen fortalte til Aftenposten
2011-12-05. Det er flere tiår siden alvorlig kriminalitet ble avtalt
på epost og telefon.

NUUG donerer 25 000,- til foreningen Digitalt Personvern, og
oppfordrer alle, både medlemsbedrifter og andre, om å bidra med penger
til foreningen Digitalt Personvern, slik at lovligheten av
datalagringsdirektivet kan bli prøvd for retten og forhåpentligvis bli
forkastet i Norge.

  «Dette synes vi er veldig gledelig. Vi synes også det er interessant at de
  første større bidragene kommer fra miljøer med høy teknologisk kompetanse.
  Det skyldes sannsynligvis at disse miljøene har forstått hvor
  gjennomgripende endringene datalagringsdirektivet innebærer i praksis er»,
  sier Georg Apenes, leder for Digitalt Personvern.

NUUG er en åpen medlemsforening for folk som har interesse av fri
programvare, åpne standarder og unix-lignende operativsystemer, og ble
stiftet 7. juni 1984.

Kontaktpersoner
---------------
Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Epost: pere at hungry.com

Hans-Petter Fjeld, medlem av styret i NUUG
Epost: atluxity at 1kb.no
Mobil: +47 95728209

Georg Apenes, leder av Digitalt Personvern
Mobil: +47 90919944

Referanser
----------

http://www.nuug.no/, NUUG

http://www.digitaltpersonvern.no/, Foreningen Digitalt Personvern.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Eks-overvkningssjef-mener-massiv-overvking-ikke-hjelper-mot-terror-6714133.html, Aftenposten 2011-12-05: "Eks-overvåkningssjef mener massiv overvåking ikke hjelper mot terror"
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list