Dårligere veivedlikehold i nord enn i sør? - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Dec 14 10:59:37 CET 2011


Pressemelding fra foreningen NUUG 2011-12-14

Dårligere veivedlikehold i nord enn i sør?
==========================================

Statistikk fra FiksGataMi-tjenesten indikerer at veiproblemer i nord
blir sjeldnere rettet enn veiproblemer i andre deler av landet.

Så langt har 5783 personer over hele landet brukt FiksGataMi og
rapportert om 8483 problemer med offentlig infrastruktur til det
offentlige. 2967 (35%) av disse er blitt markert som fikset i
løsningen. Når en ser på alle veirelaterte problemrapporter er det et
uventet mønster som dukker opp når det gjelder hvor mange som blir
registrert som løst i ulike deler av landet. Det er stor forskjell på
hvor mange problemer som blir registrert som fikset i de tre nordligste
fylkene sammenlignet med østlandet og de andre delene av landet.

Her er andelen veirelaterte problemer rapportert mellom 2011-04-23 og
2011-11-11 som er blitt registrert som fikset:

Løsningsrate  Område
---------------------------------------------------------------------
31.1% av 1172 Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold
23.7% av 312  Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder
22.5% av 617  Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag
21.6% av 380  Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane
15.6% av 122  Nordland, Troms og Finnmark

Vi i FiksGataMi-prosjektet vet ikke hva dette kommer av, men håper
nærmere undersøkelser av fenomenet kan forklare det. Det kan være at
antallet problemer rapportert i nord er for lite, slik at avviket ikke
er statistisk signifikant. Hvis 19 flere rapporter ble markert som
fikset i Nord-Norge vil løsningsraten være like god som på
Østlandet. Det kan også være at innbyggerne i Nord-Norge har større
avstander å forholde seg til, og derfor ikke oppdager at problemer er
blitt løst like ofte som innbyggerne i mer tettbygde strøk. Det kan også
være at noen innbyggere i Sør-Norge feilaktig markerer problemer som
løst og dermed forskyver statistikken. Hvis en går ut fra at innbyggerne
over hele landet er omtrent like flinke til å holde status for
problemrapportene oppdatert, så kan årsaken rett og slett være at det
blir fikset færre problemer i Nord-Norge enn i resten av landet.

 - «FiksGataMi gir innbyggerne i Norge mulighet til å holde øye med hva
  som rapporteres av problemer med offentlig infrastruktur, og vi er
  veldig glad for å gi alle som er interesserte mulighet til å følge
  med på hva som blir rettet av innrapporterte problemer», sier Petter
  Reinholdtsen, prosjektleder for FiksGataMi-prosjektet og leder i
  foreningen NUUG.

De som vil se nærmere på FiksGataMi-rapportene og forsøke å finne ut hva
som er årsaken til avviket kan bruke det Open311-baserte
søke-grensesnittet til å hente ut informasjon om alle problemrapporter.

FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den
geografiske plasseringen av problemet etter at innbyggeren har markert
på kart hvor problemet befinner seg. Takket være forvaltningsloven vil
meldingen ende opp hos riktig instans. Tjenesten bruker kartdata fra det
dugnadsbaserte kartprosjektet OpenStreetmap, som har god dekning i
tettbygde strøk, og noe sparsom dekning i mer grisgrendte
områder. FiksGataMi kan også integreres direkte mot interne system hos
det offentlige f.eks. vha. Open311-grensesnitt for de kommuner, fylker
og vegvesenregioner som vil slippe å håndtere meldingene via e-post.

FiksGataMi er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er
utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes Servicesenter
basert på fri programvare hentet fra britenes mySociety. Tjenesten er
satt opp og drives av frivillige i foreningen NUUG. NUUG er en
ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere,
programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
standarder, fri programvare og UNIX-liknende operativsystem.

Kontaktpersoner
---------------

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, ansvarlig for
offentlig sektor i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes
via fiksgatami (at) rt.nuug.no.

Referanser
----------
 * FiksGataMi, http://www.fiksgatami.no/
 * Open311-søkegrensnitt for FiksGataMi, http://www.fiksgatami.no/open311
 * Foreningen NUUG, http://www.nuug.no/
 * OpenStreetmap-prosjektet, http://www.openstreetmap.no/
 * Friprogsenteret, http://www.friprog.no/
 * Departementenes Servicesenter, http://www.dss.dep.no/
 * mySociety, http://www.mysociety.org/
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG


More information about the interesserte mailing list