"FiksGataMi: 1250 problemer fikset på tre måneder" - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jun 1 10:04:56 CEST 2011


Pressemelding fra foreningen NUUG 2011-06-01:


FiksGataMi: 1250 problemer fikset på tre måneder
================================================

FiksGataMi har siden lanseringeren i mars 2011 vært en landsomfattende
dugnad hvor 3700 innbyggere har bidratt med over 6000
innrapporteringer som er sendt til det offentlige i 273 av landets
kommuner. Veisaker er det som engasjerer innbyggerne mest når de skal
rapportere om problemer i sitt lokalmiljø. Statistikken viser at to av
tre saker handler om et veinett i forfall.

FiksGataMi dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan
rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Hvem
som helst kan melde om problemer uten å tenke på hvem i det offentlige
som skal ha beskjed.

 «Vi ble fullstendig overveldet over responsen ved lansering, og er
 veldig glade for å se at så mange innbyggere har funnet FiksGataMi
 nyttig», sier Petter Reinholdtsen som er leder i foreningen NUUG og
 initiativtaker til tjenesten.

Innbyggerne i kommunene Elverum, Farsund, Gausdal, Gjerdrum, Grue,
Høylandet, Kongsvinger, Lavangen, Lillesand, Lom, Lyngdal, Lyngen,
Marnardal, Oppdal, Risør, Roan, Røyrvik, Sogndal, Strand,
Sør-Varanger, Tysfjord, Ørskog og Åmot kan være spesielt fornøyde. Der
er absolutt alle FiksGataMi-problemrapporter eldre enn fire uker blitt
fikset. Innbyggerne i Asker, Balsfjord, Bamble, Berg, Giske, Halden,
Holmestrand, Larvik, Lørenskog, Narvik, Re, Spydeberg og Tysvær har
også grunn til å være fornøyde. Der er mer enn halvparten av alle
problemrapporter eldre enn fire uker blitt fikset.

FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den
geografiske plasseringen av problemet etter at innbyggeren har markert
på kart hvor problemet befinner seg. Takket være forvaltningsloven vil
meldingen ende opp hos riktig instans. Tjenesten bruker kartdata fra
det dugnadsbaserte kartprosjektet OpenStreetmap, som har god dekning i
tettbygde strøk, og noe mer sparsom dekning i mer grisgrendte områder.

FiksGataMi er opprettet etter initiativ fra foreningen NUUG, og er
utviklet med støtte fra Friprogsenteret og Departementenes
Servicesenter basert på fri programvare hentet fra britenes mySociety.
Tjenesten er satt opp og drives av frivillige i foreningen NUUG. NUUG
er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere,
programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
standarder, fri programvare og UNIX-liknende operativsystem.

Presentasjon av FiksGataMi-teknologien sendes på Frikanalen
(tilgjengelig via Riks-TV) torsdag 2011-06-02 kl. 15:00.

Kontaktpersoner
---------------

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen, ansvarlig
for offentlig sektor i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan
kontaktes via fiksgatami at rt.nuug.no.

Referanser
----------

 * FiksGataMi, http://www.fiksgatami.no/
 * Foreningen NUUG, http://www.nuug.no/
 * OpenStreetmap-prosjektet, http://www.openstreetmap.no/
 * Friprogsenteret, http://www.friprog.no/
 * Departementenes Servicesenter, http://www.dss.dep.no/
 * mySociety, http://www.mysociety.org/
 * Frikanalen, http://www.frikanalen.no/

Vennlig hilsen,
-- 
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG


More information about the interesserte mailing list