Dugnad for bedre sykkelkart i Oslo - Pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Jun 24 08:03:33 CEST 2011


Søndag 3. juli 2011 gjennomføres det en dugnad for bedre sykkelkart i
Oslo, som et samarbeid mellom det norske OpenStreetmap-miljøet,
foreningen NUUG, sykkelentusiaster og Bymiljøetaten i Oslo kommune.

Denne lørdagen vil kart- og sykkelentusiaster sjekke sykkelveier,
sykkelruter og skilting av sykkelruter i Oslo-området og oppdatere den
dugnadsbaserte kartkilden OpenStreetmap. Resultatet vil bli et bedre
sykkelkart for innbyggerne og en bedre datakilde for tjenester som
anbefaler hvordan en kommer seg frem i Oslo på sykkel.

OpenStreetmap-miljøet stiller med teknikere og syklister, mens
kommunen stiller med forfriskninger og sykkelkartdata. Bymiljøetaten
har donert noen av sine sykkelrelaterte kartdata til OpenStreetmap med
lisensene Public Domain Dedication and License og Norsk Lisens for
offentlige data for å sikre at datagrunnlaget for sykkelkartet blir
best mulig.

 «Syklistene i Oslo fortjener en bedre sykkelhverdag, og bedre
 kartlegging av sykkelveier er et lite skritt for å oppnå dette»,
 sier arrangør Sverre Didriksen i det norske
 OpenStreetmap-prosjektet.

 «Oslo kommune arbeider for å bedre forholdene for syklistene i Oslo,
 og det har blitt økt fokus på dette de siste årene. Fysisk
 tilrettelegging og utbygging er en del av denne satsningen, men vi
 ser også at informasjon om sykkelmulighetene er viktig. Derfor
 ønsker vi i samarbeid med OpenStreetmap-miljøet og NUUG å bedre
 sykkelkartet for Oslo», sier kommunikasjonssjef Mia Kolbeinsen i
 Bymiljøetaten, Divisjon samferdsel.

Hvis du vil være med å bidra til et bedre sykkelkart for Oslo, møt opp
søndag 3. juli kl. 11:00 med eller uten sykkel ved Peppes Pizza i
Nydalen. Hvis du har en GPS, ta den med. Hvis du mangler GPS, håper
prosjektet å ha noen å låne bort for dagen. Det vil bli gitt kort
opplæring i kartleggingsoppgaven før deltagerne går og sykler ut i
gatene for å sammenligne kart og terreng.

OpenStreetmap er et kart og tilhørende kartadata som er laget på
dugnad av mer enn 400 000 frivillige på verdensbasis, og som er
tilgjengelig med få bruksbegresninger for alle som vil bruke det.

NUUG er en ikke-kommersiell forening for profesjonelle databrukere,
programvareutviklere og driftspersonell. Foreningen har fokus på åpne
standardar, fri programvare og UNIX-liknende operativsystemer, og ble
stiftet 7. juni 1984.

Bymiljøetaten ble opprettet 1. mai 2011. Etaten har ansvar for
oppgavene som Samferdselsetaten, Trafikketaten, Friluftsetaten,
Enøketaten og Idrettsetaten tidligere utførte. I tillegg har etaten
overtatt noen oppgaver fra Helse- og velferdsetaten og Eiendoms- og
byfornyelsesetaten.

Kontaktpersoner
---------------

Sverre Didriksen, NUUG-medlem, OpenStreetmap-aktiv og koordinator for
samlingen, epost sverre.didriksen (at) usit.uio.no og mobiltelefon +47
905 97 500

Vidar Gundersen, OpenStreetmap-aktiv, epost vibrog+osm (at) gmail.com
og mobiltelefon +47 975 61 924.

Mia Kolbeinsen, kommunikasjonssjef Oslo kommune Bymiljøetaten,
Divisjon samferdsel: mobil +47 918 18 916

Petter Reinholdtsen, leder i NUUG og OpenStreetmap-aktiv, epost pere
(at) hungry.com.

Referanser
----------

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Norway/Forbedre_sykkelkart_i_Oslo
 Nettside for koordinering av sykkelsamlingen

 http://www.openstreetmap.no/?zoom=12&lat=59.90906&lon=10.77144&layers=00B0000
 Sykkelkartvisning for OpenStreetmap-prosjektet

 http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Cycle_network_in_Oslo
 Infoside hos OpenStreetmap om donasjonen fra Oslo kommune

 http://www.opendatacommons.org/licenses/pddl/
 Public Domain Dedication and License

 http://data.norge.no/nlod/
 Norsk Lisens for offentlige data


More information about the interesserte mailing list