Pressemelding: NUUG lanserer FiksGatami

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Mar 7 08:56:22 CET 2011


NUUG lanserer i dag FiksGataMi som en landsdekkende tjeneste for å
melde feil og problemer til lokale myndigheter.

FiksGataMi er et nettsted som lar innbyggerne rapportere problemer i
sitt lokalmiljø. Tjenesten dekker alle landets kommuner og brukerne av
nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i sitt
nærområde. Ved å besøke www.fiksgatami.no kan hvem som helst melde
problemer uten å tenke på hvilken offentlig etat som skal ha beskjed.
FiksGataMi sender e-post til lokale myndigheter basert på den
geografiske plasseringen av problemet.

- Innbyggere skal kunne melde problemer i sitt nærområde, uten å tenke
 på hvilken offentlig virksomhet som er ansvarlig, sier Petter
 Reinholdtsen, prosjektleder for FiksGataMi og leder i Norwegian Unix
 User Group (NUUG). Prosjektet er basert på fri programvare og
 teknologien er utviklet i samarbeid med det engelske prosjektet
 FixMyStreet fortsetter Reinholdtsen.

FiksGataMi benytter det dugnadsbaserte kartet OpenStreetMap som i
enkelte områder kan være av varierende kvalitet, men i de store byene
og tettstedene er det fullt på høyde med blant annet Google Maps og
Statens kartverk. Innbyggere kan også bidra til å forbedre
kartgrunnlaget ved å besøke OpenStreetMap.org. Dagens lansering ble
mulig da NUUG sist uke lanserte tjenesten mapit.nuug.no som gir
maskinell tilgang til informasjon om geografisk plassering for blant
annet kommune og fylkesgrenser.

- FiksGataMi er en tjeneste som dekker alle norske kommuner, noe som
 skiller den fra lignende tjenester som er lansert tidligere, sier
 fungerende direktør i Friprogsenteret Christer Gundersen. Noen
 kommuner har gjort lignende prosjekter tidligere men da begrenset
 til det området deres kommune dekker. FiksGataMi gjør det også mulig
 for brukerne selv å melde fra når problemer er løst. Dette er helt
 nytt og er på mange måter som å flytte litt av saksbehandlingen ut
 til innbyggerne, poengterer Gundersen.

- NUUG's Fiksgatami.no er et godt eksempel på hva som gjør fri
 programvare gjort riktig, så uslåelig bra. Tjenesten ble utviklet
 utrolig raskt. Det tok bare en måned å skape hva som i effekt er en
 fullt utviklet uoffisiell nasjonal eborger-tjeneste, på nivå med de
 beste i klassen, sier Tom Steinberg, direktør av mySociety.

Et internasjonalt samarbeidsprosjekt
------------------------------------
Organisasjonen mySociety i England har utviklet nettstedet FixMyStreet
siden 2007. Teknologien bak FiksGataMi utvikles idag som et samarbeid
mellom NUUG i Norge og mySociety i England. Med dette blir FiksGataMi
et europeisk prosjekt. FixMyStreet i England mottar og sender videre
rundt 2000 meldinger pr. uke.

Tjenesten er utviklet med støtte fra Friprogsenteret og
Departementenes Servicesenter.

Kontaktpersoner
---------------
Petter Reinholdtsen, leder av NUUG, pere at hungry.com
Christer Gundersen, fungerende direktør i Friprogsenteret,
christer at friprog.no, 934 11 360

Referanser
----------
http://www.nuug.no/, foreningen NUUG
http://www.fiksgatami.no/, FiksGataMi-tjenesten
http://www.openstreetmap.no/, OpenStreetmap-prosjektet
http://mapit.nuug.no/, Mapit-tjenesten
http://www.friprog.no/, Friprogsenteret
http://www.dss.dep.no/, Departementenes Servicesenter
http://www.mysociety.org/, organisasjonen mySociety
http://www.fixmystreet.com/, FixMyStreet-tjenesten


More information about the interesserte mailing list