Medlemsmøte 2011-10-11: Modell og virkelighet: Mestring av det kjørende program med DCI

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 6 21:16:55 CEST 2011


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG
Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne. Arrangementet er
gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det sosialt samvær.

Tid:
 Tirsdag 11. oktober 2011 kl. 18.30
Sted:
 Høgskolen i Oslo, Pilestredet 35 (live),
 Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
 Stavanger (videostream) og

Presentasjonen starter presis, og dørene inn til auditoriet er låst,
så det er lurt å komme før 18:30 mens det er folk i døra til å slippe
deltagerne inn.

Månedens tema er: «Modell og virkelighet: Mestring av det kjørende
program med DCI» med Trygve Reenskaug. Foredraget vil foregå på norsk:

 Objektorientering kan sees fra to synsvinkler. Den ene er koden med
 klasser og superklasser. Koden er statisk og fryses ved kompileringen.
 Den andre synsvinkelen er det kjørende program. Her ser vi objekter
 som kommer og går og som danner stadig skiftende nettverk av
 samvirkende objekter. De to synsvinklene er stort sett uavhengige, og
 det er ofte vanskelig å forklare hva som skjer i det kjørende program
 ut fra den statiske koden. Forskjellen ligger i vårt ståsted. Klassen
 gir en beskrivelse av objektet sett innenfra. Den sier alt om hva
 objektet gjør med innkomne meldinger og hvilke meldinger som blir
 sendt ut. Men den sier ingenting om omgivelsene, om hvor en melding
 kom fra og hvorfor. Klassen sier heller ingenting om hva som skjer med
 en melding etterat objektet har sendt den.

 Når programmet kjører, må vi observere systemet i rommet mellom
 objektene for å se disse viktige aspektene. Hvilke objekter eksisterer
 akkurat nå, hvilke meldinger flyter mellom dem og hvorfor. Vår
 utfordring er å skrive kode som spesifiserer dette dynamiske aspektet
 av programmet. Vår løsning er objektorientering slik den opprinnelig
 var ment, ikke bare klasseorientering som synes å være enerådende i
 dag.

 Vi skal også se hvordan full objektorientering gjør det lettere å
 bringe sluttbrukerne inn bildet slik at vi sammen kan bygge en felles
 mental modell. Vi kan derpå implementere denne modellen og få et
 program som gir brukeren en illusjon av at maskinen er en naturlig
 utvidelse av hodet hans.

Trygve Reenskaug er professor emeritus ved institutt for informatikk,
Universitetet i Oslo. Han har 50 års erfaring med profesjonell
programmering og forskning innen software engineering i industrielle
sammenhenger. Han har bred erfaring fra undervisning, foredrag og
workshops. Hans pionerarbeider inkluderer brukerprogrammering og
database-sentrert arkitektur (1963), objektorientert systemarkitektur
(1973), Model-View-Controller (1978), rollemodellering (1983) og den
ledende boken om rollemodellering (1995). Han arbeider nå med en ny
paradigme for objektorientert programmering (DCI) som skiller mellom
koden for hva systemet er (tilstanden) og koden for hvordan systemet
utfører ulike operasjoner.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Inngangen til Høyskolen i Oslo er ved trikkeholdeplassen Holbergs plass.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!

-- 
Cato Auestad
bleakgadfly
www.bleakgadfly.me
www.bleakgadfly.com


More information about the interesserte mailing list