FiksGataMi lansert i en ny og mer brukervennlig utgave - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Sep 12 11:48:15 CEST 2011


Pressemelding fra foreningen NUUG 2011-09-12

FiksGataMi lanserer ny og mer brukervennlig utgave
==================================================

FiksGataMi lanserer i dag en ny og mer brukervennlig versjon som gjør
det enklere for både innbyggere og kommuner å bruke løsningen. Nå kan
innbyggere opprette egen konto på nettstedet for å følge opp sine
saker, mens kommuner og andre offentlige etater får utvidet mulighet
til å oppdatere status på saker som angår dem. Den nye utgaven har
også fått kartvisning av problemene rapportert til hver enkelt
mottaker i det offentlige.

 - For oss handler det om å engasjere innbyggere som ønsker å bidra i
  denne nasjonale dugnaden. Det er derfor viktig å gjøre FiksGataMi
  så brukervennlig som mulig, sier leder i foreningen NUUG, Petter
  Reinholdtsen.

FiksGataMi har så langt registrert 6874 problemer fra 4851 personer,
hvorav 2075 av problemene har fått status «fikset» satt av
innbyggerne. 36 kommuner liker løsningen så godt at de har lenket til
FiksGataMi fra sine egne nettsider.

FiksGataMi er en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer
i det offentlige rom til lokale myndigheter i hele landet. Via
nettstedet www.fiksgatami.no har innbyggerne rapportert problemer i
sitt lokalmiljø. FiksGataMi dekker alle landets kommuner og brukerne
av nettstedet kan rapportere og diskutere problemer de har funnet i
sitt nærområde.

Åpne grensesnitt
----------------

NUUG har videreutviklet løsningen sammen med det engelske
søsterprosjektet FixMyStreet, og støtter nå Open311, et maskinlesbart
grensesnitt som blant annet kan brukes til å hente ut forskjellig data
og statistikk. Open311 gjør det lett for mottaker å hente ut
forskjellig data i standardisert form.

 - Hadde alle kommuner implementert liknende grensesnitt kunne vi
  laget en bedre innsending av data inn til dem. Når vi nå har tatt
  denne standarden i bruk, håper vi kommunene følger etter, sier
  Reinholdsen.

Denne standardiseringen gjør det også lettere å hente ut statistikk,
samt få rapporter rett i sine egne kartsystemer eller f.eks Google
Maps.

Kontaktpersoner
---------------

Petter Reinholdtsen, leder av NUUG og Christer Gundersen,
seniorrådgiver i Friprogsenteret (+47 934 11 360). Begge kan kontaktes
via fiksgatami at rt.nuug.no.

Referanser
----------

  * http://www.fiksgatami.no/
  * http://www.fiksgatami.no/open311


More information about the interesserte mailing list