Prisen for fremme av fri programvare 2012 tildeles Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Apr 24 00:02:57 CEST 2012


Pressemelding fra Norwegian Unix User Group (NUUG) og
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Oslo, mandag 23. april 2012

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet tildeles Prisen
for fremme av fri programvare 2012.


Prisen

Norwegian Unix User Group (NUUG) og Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA) står bak prisen. Formålet er å øke
oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne standarder, og
belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med
sin innsats. I 2012 deles prisen ut for niende gang.

Vinneren, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), er tildelt
Prisen for fremme av fri programvare for blant annet sitt arbeid med
IKT-politikk og referansekatalogen for IT-standarder.


Juryens begrunnelse

I år ønsker juryen å gi sin støtte til en grundig og velreflektert
IKT-politikk som er med på å påvirke de større linjene i hvordan IKT
standardiseres.

Gjennom sitt bidrag til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som er
effektive, sikre og brukervennlige gjør FAD en god jobb for å bedre
IT-samhandlingen i offentlig sektor, for å redusere bindinger til
enkeltleverandører og for å bidra til likebehandling og inkludering
av alle innbyggere, uavhengig av hva slags programvare eller
programvareplattform hver enkelt benytter.

 - FAD skal bidra til at det offentlige utvikler IKT-løsninger som
   er effektive, sikre og brukervennlige. Det er godt å se at FAD
   forstår at standardisering er viktig for effektiviteten, sier
   juryens sekretær Hans-Petter Fjeld.

 - Årets pris blir gitt for grundig og velreflektert arbeid med
   implementering av åpne formater i det offentliges interaksjon med
   borgere og næringsliv, sier jurymedlem Børre Ludvigsen.


Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er landets største statlige
høgskole, med ca. 16 000 studenter og 1600 tilsatte. HiOA ble dannet
1. august 2011 da Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerte
til én høgskole.

Høgskolen har fire fakulteter fordelt på to studiesteder:
Pilestredet og Kjeller.


Norwegian Unix User Group

NUUG er en ikke-kommersiell forening for folk i Norge med interesse for
UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare,
dannet i 1984. Formålene er å stimulere til økt interesse for og bruk av
UNIX-lignende operativsystemer, åpne standarder og fri programvare, samt
skape gode vilkår for utveksling av informasjon og erfaring mellom
brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre internasjonale
UNIX-grupper og -organisasjoner.

NUUG er en ikke-kommersiell forening for UNIX-brukere i Norge, og har
over 350 medlemmer. Formålet er å stimulere til økt interesse for og bruk
av UNIX, samt å skape gode vilkår for utveksling av informasjon og
erfaring mellom brukere. NUUG fungerer som kontaktorgan mot andre
internasjonale UNIX-grupper og -organisasjoner.


Fri programvare

Fri programvare kan man bruke som man vil og så mye man vil, med full
frihet til å endre og viderekopiere programvaren. Dette innebærer at
viktige detaljer kan granskes, og problemer oppdages og løses, av flere
gjennom fagfellevurdering. Statlige institusjoner i flere land krever nå
bruk av åpne standarder og fri programvare: Folket skal ikke trenge å
kjøpe tilgang til offentlig informasjon. Fri programvare sikrer at alle
kan benytte seg av programvaren, samt lære seg hvordan den fungerer og
bidra med å forbedre den.

Mer info om prisen på: http://www.nuug.no/prisen/ . Samtlige bilder
kan også lastes ned fra http://www.nuug.no/prisen/bilder-2012/ .

Kontaktperson for NUUG:
 Hans-Petter Fjeld <atluxity at nuug.no>, telefon +47 957 282 09
Kontaktperson for HiOA:
 Hårek Haugerud <Harek.Haugerud at hioa.no>, telefon +47 402 038 19More information about the interesserte mailing list