Spørreundersøkelse fra NUUG - frist 2012-10-26

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Oct 10 22:15:14 CEST 2012


Styret i NUUG gjennomfører i år en undersøkelse for å få vite mer om
medlemmene og likesinnede, og hva de er opptatte av. Skjemaet er åpent
til og med 26.  oktober og en oppsummering av resultata vil bli gjort
tilgjengelig for medlemmene etterpå.

Hjelp oss å få vite hva dere er interessert i, og få en ide om
arbeidsvilkårene for folk med interesse for unix-lignende
operativsystemer, fri programvare og åpne standarder.

Skjemaet finnes på <URL: https://nettskjema.uio.no/answer/45826.html >
Det har 27 spørsmål og vil ta om lag fem minutt å fylle ut.

Vi setter veldig stor pris på ditt bidrag, og håper du vil benytte
muligheten til å gi tilbakemelding på NUUGs arbeide.  På forhånd takk.

NUUG er foreningen for oss som er interesserte i fri programvare, åpne
standarder og Unix-lignende operativsystemer.  Mer informasjon om oss
finner du på <URL: http://www.nuug.no/ >.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list