Spørreundersøkelse fra NUUG - frist 2012-10-26

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat Oct 13 14:29:14 CEST 2012


Jeg minner om NUUGs undersøkelse, som er åpen frem til 2012-10-26.  Så
langt har bare en fjerdedel av medlemsmassen svart, og jeg håper dere
andre kan ta dere tid til å svare.

Hjelp oss i NUUG å få vite hva dere er interessert i, og få en ide om
arbeidsvilkårene for folk med interesse for unix-lignende
operativsystemer, fri programvare og åpne standarder.

Skjemaet finnes på <URL: https://nettskjema.uio.no/answer/45826.html >
Det har 27 spørsmål og vil ta om lag fem minutt å fylle ut.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list