Spørreundersøkelse fra NUUG - frist 2012-10-26

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 18 23:10:41 CEST 2012


Jeg vil igjen minne om NUUGs undersøkelse som er åpen frem til
2012-10-26.  Hittil har vi fått 127 besvarelser, og bare en brøkdel av
medlemmene har svart så langt.  jeg håper alle dere andre kan ta dere
tid til å svare.

Du kan hjelpe oss i NUUG å få vite hva du er interessert i, og gi oss
en ide om arbeidsvilkårene for folk med interesse for unix-lignende
operativsystemer, fri programvare og åpne standarder ved å besvare
vårt spørreskjema.

Skjemaet finnes på <URL: https://nettskjema.uio.no/answer/45826.html >
Det har 27 spørsmål og vil ta om lag fem minutt å fylle ut.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list