Åpent datasett med kontaktpunkt mot alle redaksjoner i Norge

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Feb 21 10:48:41 CET 2013


Følgende ble nettopp publisert på <URL: http://www.nuug.no/news/ >:

NUUG har glede av å annonsere vårt datasett med kontaktpunkt
(epostadresse) mot alle redaksjoner i Norge tilgjengelig som åpne data.
Listen ble samlet i forbindelse med lanseringen av FiksGataMi, men har
ikke vært nevneverdig oppdatert siden mars 2011. NUUG bruker listen med
epostadresser ved utsending av pressemeldinger.

Listen vedlikeholdes hos NUUG som en wiki-tabell som enkelt kan gjøre
som til til CSV-fil ved behov. Listen kan hentes fra
http://wiki.nuug.no/datasett/redaksjoner og er lagt ut med bruksvilkår i
henholdt til Public Domain Dedication and License v1.0. Den inneholder
redaksjonsnavn, nedslagsfelt, redaksjon-epostadresse og
debatt-epostadresse (dvs. epostadresse som bør brukes for kronikker og
leserbrev). For å gjøre listen om til en semikolon-oppdelt liste for
viderbruk, kan følgende shell-snutt kjøres på en Unix-lignende maskin:

  GET 'http://wiki.nuug.no/datasett/redaksjoner?action=raw' | grep '||' \
    | sed -r 's/ ?\|\| ?/;/g'

Det gir i dag en liste som starter slik:

  ;redaksjonsnavn;nedslagsfelt;redaksjon-epostadresse;debatt-epostadresse;
  ;Aftenposten;Norge;tips at aftenposten.no;debatt at aftenposten.no,kronikk at aftenposten.no;
  ;Dagbladet;Norge;2400 at db.no;
  ;Dagens Næringsliv;Norge;dn.no at dn.no;

NUUG tar gjerne imot oppdateringer og utvidelser til datasettet.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list