Feilfiksingsfest for Debian og Ubuntu lørdag 2013-07-13

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Jul 8 21:04:23 CEST 2013


[Petter Reinholdtsen]
> Det er plass til 30 stykker i lokalet, så det er viktig at du melder
> din ankomst slik at vi klarer å holde tellingen. Mer informasjon og
> deltagerliste (skriv deg inn selv) er tilgjengelig fra wikiside hos
> Debian.

Beklager, jeg glemte å legge ved adressen til wikisiden.  Den er
<URL: http://wiki.debian.org/BSP/2013/07/13/no/Oslo >.  Hvis du har
problemer med å oppdatere deltagerlisten, så kan du sende meg en epost
så fikser jeg det for deg.
-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list