Regjeringen fjerner krav om ODF i det offentlige

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Mar 19 10:27:20 CET 2013


Regjeringen, FAD og DIFI går inn for å fjerne ODF som obligatorisk
standard i det offentlige.  De lanserte forslaget i høringen som fant
sted sist sommer, og nå har DIFI og FAD valgt å ignorere innsigelsene og
legge frem forslag i statsråd om å fjerne ODF som obligatorisk standard.
Detaljer og lenker til aktuelle dokumenter finnes på min blogg[1], også
tilgjengelig via Planet NUUG[2] for de som følger oss der.  Digi har
også oppslag om saken[3].

 1) <URL: http://people.skolelinux.org/pere/blog/Regjeringen__FAD_og_DIFI_g_r_inn_for___fjerne_ODF_som_obligatorisk_standard_i_det_offentlige.html >
 2) <URL: http://planet.nuug.no/ >
 3) <URL: http://www.digi.no/913712/regjeringen-fjerner-krav-om-odf >

Dette er en veldig trist utvikling for oss som tror frie og åpne
standarder er en viktig byggesten for et fritt og demokratisk samfunn.
Analogien blir at Norge går fra en situasjon der en hadde standardisert
på A4-ark til en situasjon der alle arkstørrelser er OK, når en vet at
det mest brukte vil bli Microsoft-arket, der størrelsen endrer seg når
Microsoft vil.  Her trenger DIFI og FAD hjelp til å forbedre
standardkatalogen, slik at de ikke fortsetter trenden med å bygge den
ned.

Kanskje NUUG burde ha ansatte som kun arbeide med slike ting?  Da måtte
vi nok hatt tre til fire ganger flere medlemmer enn i dag for å
finansiere det...  Hvis du vil støtte NUUG, meld deg inn i dag via
<URL: http://www.nuug.no/innmelding.shtml >. :)


-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Leder i NUUG


More information about the interesserte mailing list