Bli med å bygge dugnadsnett for alle i Oslo

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Nov 27 20:06:21 CET 2013


Minner om morgendagens mesh-verksted. Foreløbig er rundt 20 stykker
meldt at de kommer via meetup[1] og Facebook[2], så vi blir antagelig
en god del. Påmelding er ikke påkrevd, men jeg håper så mange som
mulig vil være med å lage dugnadsnett for alle i Oslo. :)

 1) <URL: http://www.meetup.com/hackeriet/events/150705942/ >
 2) <URL: https://www.facebook.com/events/630954690276590/ >

Her er annonseringsteksten, for de som har glemt hva det er snakk om?

[Petter Reinholdtsen 2013-11-13]
> Hva trengs for å lage datanett uten sentral styring og kontroll?
> Hvordan kan en lage sitt eget telefonselskap i nabolaget? Hvordan har
> Freifunk og Athens Wireless Metropolitan Network klart å skaffe flere
> tusen mennesker Internett-tilgang nesten kostnadsfritt? Alt dette og
> mere til kan en lære om på foreningen NUUG og hackerspacet Hackeriets
> verksted om meshnett (gitternett?).
> 
> NUUG og Hackeriet tar med dette initiativ til å bygge et dugnadsdrevet
> meshnett i Oslo og inviterer til verksted for å lære å sette opp din
> egen meshnode. Hva er et meshnettverk? Et meshnettverk er et
> datanettverk som automatisk styrer ruting av pakker mellom
> repeater-stasjoner/noder og automatisk håndterer at slike noder kommer
> og går. Slike mesh-nettverk kan f.eks. brukes til å lage sitt eget
> telefonnettverk eller et landsbydatanett eller sende meldinger mellom
> folk i med nabolaget. Det er en spesielt god løsning når
> mobilbasestasjoner faller ut ved naturkatastrofer og utenfor
> dekningsområdene. Det er ingen som har sentral kontroll over et slikt
> nettverk, slik at det blir vanskeligere for aktører à la NSA å avlytte.
> Meshnett er i bruk flere steder i verden, og mange har der oppdaget at
> de kan få bedre og billigere Internett-tilgang ved å gå sammen om å dele
> en felles forbindelse ut på Internett via mesh-nettverk. I første omgang
> er det ikke fokus på Internet-tilgang via mesh-nett, men samtrafikk
> mellom deltagerne i mesh-nettverket.
> 
> Dato:   torsdag 2013-11-28
> Tidspunkt: 18:00-21:00
> Sted:   Hackeriet, Hausmania, Hausmannsgate 34, Oslo,
>      http://www.openstreetmap.org/?mlat=59.91911&mlon=10.75207#map=19/59.91911/10.75207
> 
> Oslonettet er basert på teknologien batman-adv, som gir et lag-2-nett
> (ala ethernet) som en så kan bruke til IPv4 eller IPv6-trafikk, eller
> direkte som ethernet-trafikk. Det vil også bli litt testing av
> Serval-prosjektets telefoniløsning, som gjør Android-telefoner om til
> mesh-noder som kan ringe til hverandre via enten mesh-noder eller andre
> smarttelefoner. Det er spesielt nyttig i områder uten mobildekning,
> eller der mobil infrastruktur er ute av drift. Ta med enten en
> Linux-maskin, f.eks. en Raspberry Pi eller en bærbar med wlan-støtte,
> eller nettutstyr støttet av openwrt og nyere Linux-kjerner (f.eks.
> TP-Link WDR3600 eller TP-Link MR3040), og møt opp for å se hvordan vi
> kan få flere mesh-noder på Oslo-kartet. Når du drar hjem håper vi du har
> en fungerende mesh-node som kan bidra til å bygge ut dugnadsnettet for
> alle i Oslo.
> 
> Hvis noen vet om andre dugnadsbaserte mesh-nettverk i Oslo, så er vi
> interesserte i å samarbeide om å lage et felles mesh-nett i stedet for
> flere mindre. Vi er kjent med to prosjekter, Freifunk Oslo og Meshfx som
> har hatt aktivitet, men begge disse prosjektene ser ut til å være lagt
> på is. Stikk gjerne innom #nuug på freenode om du ønsker å bidra til
> dugnaden.
> 
> Aktuelle lenker:
> 
>  * How to Keep the NSA Out of Your Computer,
>   http://www.motherjones.com/politics/2013/08/mesh-internet-privacy-n
>   sa-isp
>  * ISOC Medlemsmøte: Er personvern på internett mulig? Privatliv på et
>   overvåket nett, https://www.youtube.com/watch?v=ZUsIXvDD_Vg
>  * Hackeriets prosjektside for dugnadsnett for alle i Oslo,
>   https://procrastinate.delta9.pl/projects/meshfx
>  * Kart over aktive og planlagte mesh-noder - send inn patch via
>   github hvis du vil være med,
>   https://github.com/petterreinholdtsen/meshfx-node/blob/master/oslo-
>   nodes.geojson
>  * List of wireless community networks by region,
>   http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wireless_community_networks_by
>   _rbegion
>  * Servalprosjektet - IP-telefoni uten infrastruktur,
>   http://www.servalproject.org/
>  * OpenWRT-prosjektet, http://www.openwrt.org/
>  * CeroWRT-prosjektet, http://www.bufferbloat.net/projects/cerowrt
>  * NUUG, http://www.nuug.no/
>  * Hackeriet, http://www.hackeriet.no/

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list