Medlemsmøte 2013-10-08: Digitalt personvern - OBS! NYTT STED

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Oct 2 22:58:11 CEST 2013


Norwegian Unix User Group (NUUG)  har gleden av å inviterer til
medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

Tid:
 Tirsdag 8. oktober 2013 kl. 18.30 - - OBS NYTT STED
Sted:
 Teknologihuset, 3.etg, Pilestredet 56, og
 Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
 Stavanger (videostream)

Presentasjonen starter presis.

Månedens tema er: «Digitalt Personvern» med Hanna E. Marcussen.
Foredraget vil foregå på norsk:

  Digitalt Personvern ble stiftet som et direkte svar på at Stortinget
  vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april
  2011. Foreningens mål er at de prinsipielle spørsmålene som
  implementeringen av datalagringsdirektivet reiser i en demokratisk
  rettsstat, får en ordentlig og uavhengig behandling i uavhengige
  domstoler. Om nødvendig, med Den europeiske menneskerettsdomstolen
  (EMD) som siste instans. 

Hanna E. Marcussen er tidligere nestleder, nå styremedlem i Digitalt
Personvern, og har et sterkt engasjement for digitale rettigheter og
personvern. Marcussen er nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.
I tillegg har hun engasjert seg i en rekke frivillige organisasjoner,
blant annet har hun innehatt styreverv i Stopp Datalagringsdirektivet,
og sitter for tiden som styremedlem i Elektronisk Forpost Norge (EFN).

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!

--
Hans-Petter Fjeld
Leder for NUUG
957 282 09
www.atluxity.com

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20131002/fda254d8/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list