Medlemsmøte 2014-08-12: NSM NorCERT og IKT-trusselbildet mot norske virksomheter.

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Fri Aug 1 02:58:53 CEST 2014


Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å inviterer til
medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

Tid:
 Tirsdag 12. august 2014 kl. 18.30
Sted:
 Teknologihuset, 3.etg, Pilestredet 56, og
 Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
 Stavanger (videostream)
Presentasjonen starter presis.

Månedens tema er: «NSM NorCERT og IKT-trusselbildet mot norske
virksomheter» med Torgeir Vidnes. Foredraget vil foregå på norsk:

  NSM NorCERT håndterer alvorlige dataangrep mot samfunnskritisk
  infrastruktur og informasjon. Operasjonssenteret i Nasjonal
  sikkerhetsmyndighet, NorCERT-funksjonen, håndterer over 3.000 saker i
  løpet av et år. Senteret varsler og håndterer alvorlige dataangrep.
  Torgeir skal snakke om hvordan angriperen kommer seg inn i våre
  nettverk, og hva er de ute etter. Vi ser på erfaringer fra tidligere
  innbrudd, og hvordan disse ble oppdaget. Hvilke grep kan gjøres for å
  bedre sikkerheten?

Torgeir er overingeniør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), og jobber
i NorCERT. Han har Hovedfag (Master) i Informatikk fra Universitetet i
Oslo, med spesialisering innen IKT-sikkerhet. Han har nå jobbet i
Nasjonal sikkerhetsmyndighet i 9 år.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!

-- 
Hans-Petter Fjeld
Leder for NUUG
957 282 09

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 311 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20140801/f8a528dc/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list