FiksGataMi i oppdatert og mobilvennlig klesdrakt

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Dec 30 10:08:01 CET 2014


Pressemelding og nyttårsgave fra foreningen NUUG:

FiksGataMi i oppdatert og mobilvennlig klesdrakt
================================================

Medlemsforeningen NUUG, som sammen med britiske mySociety står bak det
dugnadsdrevne nettstedet FiksGataMi er veldig glad for å kunne annonsere
en oppusset versjon av tjenesten. Den nye tjenesten har nytt utseende
som er mer tilpasset en mobil hverdag. Den nye versjonen gir nye
muligheter for mottakerne av rapporter og inneholder en rekke små og
store feilfikser.

Nettstedet FiksGataMi lar innbyggerne rapportere problemer med offentlig
infrastruktur i sitt lokalmiljø. Tjenesten ble lansert i mars 2011, og
dekker alle landets kommuner og brukerne av nettstedet kan rapportere og
diskutere problemer de har funnet i sitt nærområde. Ved å besøke
www.fiksgatami.no eller bruke en Android-app nedlastbar fra forsiden på
tjenesten kan hvem som helst melde problemer uten å tenke på hvilken
offentlig etat som skal ha beskjed. FiksGataMi sender e-post til lokale
myndigheter basert på den geografiske plasseringen av problemet. Nesten
fire år etter lansering har 67 av kommunene omfavnet tjenesten og
anbefaler innbyggerne å bruke den til å rapportere om feil og problemer.
Innbyggerne i de øvrige kommunene er naturligvis også hjertelig velkomne
til å sende inn problemrapporter via tjenesten.

 «Vi i foreningen NUUG er veldig glade for den gode mottakelsen
 FiksGataMi-tjenesten har fått, og spesielt fornøyd med de gode
 tilbakemeldinger vi har fått fra mange av innbyggerne som bruker
 tjenesten», sier Petter Reinholdtsen som er styremedlem i foreningen.

Et av fundamentene for FiksGataMi-tjenesten er at det offentlige er
underlagt forvaltningsloven og må følge god forvaltningsskikk, hvilket
for FiksGataMi betyr at de må ta imot henvendelser fra innbyggerne og
svare på dem innen 30 dager eller sende den videre og orientere
innbyggeren om dette hvis de mener henvendelsen er feilsendt. Dette ser
ut til å fungere ganske bra, og av de over 25 000 innrapporterte
problemene fra over 14 000 brukere er omtrent 40 prosent så langt løst.
Det er rapportert flest problemer med hull i veien der 44% er fikset og
gatelys der 46% er fikset. Størst suksess har innrapporterte problemer
med gatefeing hatt, der 52% er fikset.

NUUG ble stiftet i 1984 og er en ikke-kommersiell forening for
profesjonelle databrukere, programvareutviklere og driftspersonell.
Foreningen har fokus på åpne standardar, fri programvare og
UNIX-liknende operativsystemer.

Tjenesten FiksGataMi ble utviklet med støtte fra Friprogsenteret og
Departementenes Servicesenter, men de siste årene har den vært drevet
uten støtte fra andre enn foreningen NUUG.

Kontaktperson
-------------

Petter Reinholdtsen, styremedlem i NUUG. Han kan kontaktes via
fiksgatami (at) rt.nuug.no.


More information about the interesserte mailing list