Medlemsmøte 2014-05-13: CPM (Console Password Manager), passordhåndtering i terminalen

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed May 7 01:18:12 CEST 2014


Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å inviterer til
medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

Tid:
 Tirsdag 13. mai 2014 kl. 18.30
Sted:
 Teknologihuset, 3.etg, Pilestredet 56, og
 Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
 Stavanger (videostream)
Presentasjonen starter presis.

Månedens tema er:«CPM (Console Password Manager) - Passord-behandling i
terminalen» med Kacper Wysocki. Foredraget vil foregå på norsk:

  CPM er et program for å håndtere lagring av passord på en sikker og
  strukturert måte. Det bruker ncurses for brukergrensesnitt, libxml2
  for å lagre informasjonen, zlib for å komprimere dataen og
  GpgMe-biblioteket for å kryptere og dekryptere dataen.
      

Kacper jobber i Redpill Linpro, han spesialiserer seg på sikkerhet og
et helhetlig perspektiv over datasystemene. Han har erfaring innen
utvikling, distribusjon og analyse

Vi oppfordrer til å ta med seg laptop og prøve ut CPM mens
presentasjonen foregår.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vi minner også om feilfiksingfesten for Debian og Ubuntu som er lørdag
10.mai, se vår hjemmeside for mer informasjon.

Vel møtt!

-- Hans-Petter Fjeld
Leder for NUUG 957 282 09

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 376 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20140507/713b441d/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list