Medlemsmøte 2014-10-14: Bitcoin

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Oct 2 07:04:29 CEST 2014


Norwegian Unix User Group (NUUG) har gleden av å inviterer til
medlemsmøte i NUUG Oslo. Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
GPG-signering og sosialt samvær.

Tid:
 Tirsdag 14. oktober 2014 kl. 18.30
Sted:
 Teknologihuset, 3.etg, Pilestredet 56, og
 Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
 Stavanger (videostream)
Presentasjonen starter presis.

Månedens tema er:  «Bitcoin» med Sturle Sunde. Foredraget vil foregå på
norsk:

    Sturle Sunde presenterer bitcoin. Teknologien bak bitcoin og
    hvordan bitcoin fungerer. Hvorfor nettopp du burde bruke bitcoin og
    hvorfor ikke de store butikkkjedene kommer til å godta bitcoin med
    det første.

Sturle er daglig leder i Sunde Bitmynthandel og står bak bitmynt.no. Han
har brukt og handlet med bitcoin siden 2010.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!

-- Hans-Petter Fjeld
Leder for NUUG
957 282 09

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20141002/4336f096/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list