NUUG-bar i Oslo 2015-04-14 - Cafe Sara

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Apr 8 22:45:34 CEST 2015


NUUG-medlemsmøte for april 2015 blir en NUUG-bar, der du kan hilse på
kjente og ukjente nerder i fri sosial utfoldelse.

Cafe Sara, Hausmanns Gate 29.

Fra klokken 18:30 og utover. Sees der! :)

Mvh Hans-Petter
95728209

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20150408/6b395924/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list