Debattopptak fra Killswitch-visningen klart

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Apr 14 09:57:46 CEST 2015


I februar annonserte vi i NUUG et samarbeide med Oslo Dokumentarkino[1]
om dokumentarfilmen Killswitch[2]. Det ble arrangert en diskusjon etter
visningen med Håkon Wium Lie, Kirill Miazine, Petter Reinholdtsen, og
ordstyrer Anders Brenna. Torgeir Waterhouse måtte desverre melde avbud og
NUUGs styremedlem Petter ble tilkalt på kort varsel som erstatter.  NUUG
tok opp diskusjonen på video og har i dag endelig fått publisert
opptaket på Frikanalen[3].

 [1] <URL: http://www.nuug.no/news/Killswitch___dokumentarfilm_om_nettn_ytralitetskampen.shtml >
 [2] <URL: http://killswitchthefilm.com/ >
 [3] <URL: http://beta.frikanalen.tv/video/625367 >

Vi i NUUG jobber med å få publisert alle NUUG-foredrag og -opptak på
Frikanalen, og dette innslaget var det første vi fikk på plass i denne
omgang. Det kommer mer.

Hvis du vil støtte mer slik aktivitet håper vi du kunne tenke deg å bli
medlem i foreningen NUUG. Det kan en gjøres ved å besøke
innmeldingssiden[4]. Medlemskontingenten er beskrevet på egen
informasjonsside[5].

 [5] <URL: http://www.nuug.no/innmelding.shtml >
 [6] <URL: http://www.nuug.no/info.shtml#Kontingent >

Vi minner forøvrig om dagens NUUG-bar på Cafe Sara i Oslo 18:30.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG


More information about the interesserte mailing list