Re: Medlemsmøte 2015-12-08: unikernels og MirageOS (PS: NYTT STED)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Sat Dec 5 17:07:43 CET 2015


Hei folkens,

Husk at dette er på nytt sted.

Jeg beklager å måtte melde at det tidligere annonserte temaet
«unikernels og MirageOS» med Magnus Skjegstad er avlyst pga dødsfall i
nær relasjon.

Foredragsholder kommer tilbake til oss ved senere anledning.

I mellomtiden har det kommet forslag om å gjøre det til en temakveld om
shellscripts, hvor man ser mer nøye på shell og deler tips og ideer om
lure shell-scripts. Da blir det lagt opp til litt mer aktiv deltagelse
fra de som kommer, om ingen har noe å dele så blir det en kort sesjon.

Når dette dør ut tar vi turen til et sted med øl, jeg har fått høre at
Postkontoret på Tøyen er aktuelt sted. http://pkontoret.no/

Husk, nytt sted.

-- Mvh Hans-Petter
Leder i NUUG
95728209

On 30. nov. 2015 20:11, Hans-Petter Fjeld wrote:
> Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
> Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.
> 
> Legg merke til NYTT STED.
> 
> Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
> sosialt samvær.
> 
>   Tid:
>       Tirsdag 8. desember 2015 kl. 18.30
>   Sted:
>     MERK! NYTT STED!
>     Frivillighetshuset, K1, Kolstadgata 1, Tøyen, og
>     Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
>     Stavanger (videostream).
> 
> Nevnte jeg NYTT STED?
> 
> Månedens tema er: «unikernels og MirageOS» med Magnus Skjegstad.
> Foredraget vil foregå på norsk:
> 
>   Unikernels reduserer angrepsflaten og ressursbruken i skytjenester.
> De bygges ved at man kompilerer programmer skrevet i høynivå-språk til
> spesialiserte operativsystemer som kan kjøre direkte på en hypervisor,
> som Xen, eller direkte på hardware.
> 
>   MirageOS er et bibliotekbasert operativsystem som kan brukes til å
> lage unikernels. I MirageOS kompileres programmer til selvstendige
> operativsystemer som kun inneholder funksjonaliteten programmet trenger.
> Resultatet er små, sikre systemer med lave ressurskrav som kan kjøre som
> en prosess, en virtuell maskin (f.eks på Amazon EC2 eller Rackspace)
> eller direkte på hardware. MirageOS unikernels er små (ofte bare noen
> megabyte), krever lite minne og kan starte opp på millisekunder. Dette
> gjør at de kan kjøre selv på begrensede plattformer, som ARM, og kan
> startes ved behov - for eksempel når domenenavn blir slått opp i DNS.
> 
> Magnus Skjegstad jobber i Unikernel Systems der han deltar i utviklingen
> av MirageOS. Han har tidligere jobbet som forsker ved Universitetet i
> Cambridge og OCaml Labs hvor han blant annet så på hvordan unikernels og
> MirageOS kan brukes til å bygge skalerbare tjenester på plattformer med
> lite ressurser.
> 
> Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
> videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
> nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
> egen side om direktesending av video.
> 
> Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
> mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
> NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
> <http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.
> 
> Vel møtt!
> 
> 

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20151205/d84d3995/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list