NUUG lanserer innsynstjenesten Mimes Brønn

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jul 8 13:15:00 CEST 2015


I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og
ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Vannet i Mimes
brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var
villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov til å drikke av
den.

Foreningen NUUG[1] lanserer i dag innsynstjenesten Mimes brønn[2] på
bokmål og nynorsk basert på fri programvareløsningen Alaveteli[3].

 [1] <URL: http://www.nuug.no/ >
 [2] <URL: https://www.mimesbronn.no/ >
 [3] <URL: http://www.alaveteli.org/ >

Mimes brønn hjelper borgerne med å få svar på innsynsforespørsler og
spørsmål til det offentlige, slik Offentlighetsloven og
Miljøinformasjonsloven gir alle rett til. Tjenesten er besparende for
det offentlige da svarene gjøres søkbare og tilgjengelig for alle på
Internettet, slik at det offentlige unngår dobbeltarbeide, og de som er
interessert i det samme kan hente informasjonen fra Mimes brønn i stedet
for å spørre det offentlige igjen.

Alaveteli er samme programvare som driver den britiske tjenesten
whatdotheyknow.com[4] og er utviklet av mySociety. Siden den ble laget
har den blitt satt opp flere plasser i verden, og nå er tiden kommet til
Norge. Den norske tjenesten lar hvem som helst enkelt kontakte 3732
offentlige etater og myndigheter hentet fra etatsbasen publisert av DIFI
som del av norge.no-prosjektet. Tjenesten gir råd til hvordan en bør
formulere spørsmål og veiledning i klageprosessen hvis
innsynshenvendelser blir avvist. Den lar brukerne av tjenesten abonnere
på innsynshenvendelser basert på søkeord, mottaker og avsender, via RSS
og epost.

 [4] <URL: https://www.whatdotheyknow.com/ >

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn vil bli like mye brukt som
whatdotheyknow.com, som i følge mySociety står for ca. 20% av
innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter i Storbritannia. Mimes
brønn er et tilbud til alle politisk interesserte borgere, det være seg
folk i pressen, ideelle organisasjoner eller enkeltpersoner som ønsker å
vite mer om hva felleskapets representanter gjør.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen
Foreningen NUUG


More information about the interesserte mailing list