Call for Papers for OSDC.no - Kort tid igjen!

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Mar 19 20:24:31 CET 2015


Hei!

For de som ikke allerede har fått det med seg, vi skal ha en ny 
friprog-konferanse i Oslo!

Open Source Developers Conference, Nordic Edition. Konferansen er et samarbeid 
mellom NUUG, Oslo Perl Mongers, Åpen Sone for Eksperimentell Informatikk, 
Qt/KDE, FSCONS og flere andre miljø i regionen. Tema for konferansen er fritt, 
men med Open Source som samlepunkt.

Er du involvert i prosjekter rundt friprog, åpne data, open hardware eller 
tilsvarende "åpne" tema, så vil vi høre fra deg!

Tid:   8-10. mai 2015
Sted:  Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo
Frist: 27. mars 2015
URL:   http://osdc.no

Send inn dine foredrag idag! :D


På vegne av programkomiteen,

- Salve J. Nilsen

-- 
#!/usr/bin/env perl
sub AUTOLOAD{$AUTOLOAD=~/.*::(\d+)/;seek(DATA,$1,0);print# Salve Joshua Nilsen
getc DATA}$"="'};&{'";@_=unpack("C*",unpack("u*",':50,$'.#    <sjn at foo.no>
'3!=0"59,6!`%%P\0!1)46%!F.Q`%01,`'."\n"));eval "&{'@_'}";  __END__ is near! :)


More information about the interesserte mailing list