NUUG-bar i Oslo 2015-11-10: Teknologihuset

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu Nov 5 22:16:00 CET 2015


Hei alle sammen,

Neste tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar.

For å bryte en del med tradisjonen, så har vi booket et kreativt rom på
Teknologihuset også kjøper vi inn noe snacks med tilhørende drikkevarer.

Møtet er åpent for alle og gratis. Petter Reinholdtsen har nylig utgitt
sin første bok og har spådd han kan si litt om hvordan dette gjøres med
fri programvare.

Ellers blir det som vanlig solide nerder i fri utfoldelse i sosiale
forsøk og jeg håper DU kommer.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder i NUUG

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20151105/cef1b82c/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list