Medlemsmøte 2015-12-08: unikernels og MirageOS (PS: NYTT STED)

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Nov 30 20:11:31 CET 2015


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

Legg merke til NYTT STED.

Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

  Tid:
      Tirsdag 8. desember 2015 kl. 18.30
  Sted:
    MERK! NYTT STED!
    Frivillighetshuset, K1, Kolstadgata 1, Tøyen, og
    Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
    Stavanger (videostream).

Nevnte jeg NYTT STED?

Månedens tema er: «unikernels og MirageOS» med Magnus Skjegstad.
Foredraget vil foregå på norsk:

  Unikernels reduserer angrepsflaten og ressursbruken i skytjenester.
De bygges ved at man kompilerer programmer skrevet i høynivå-språk til
spesialiserte operativsystemer som kan kjøre direkte på en hypervisor,
som Xen, eller direkte på hardware.

  MirageOS er et bibliotekbasert operativsystem som kan brukes til å
lage unikernels. I MirageOS kompileres programmer til selvstendige
operativsystemer som kun inneholder funksjonaliteten programmet trenger.
Resultatet er små, sikre systemer med lave ressurskrav som kan kjøre som
en prosess, en virtuell maskin (f.eks på Amazon EC2 eller Rackspace)
eller direkte på hardware. MirageOS unikernels er små (ofte bare noen
megabyte), krever lite minne og kan starte opp på millisekunder. Dette
gjør at de kan kjøre selv på begrensede plattformer, som ARM, og kan
startes ved behov - for eksempel når domenenavn blir slått opp i DNS.

Magnus Skjegstad jobber i Unikernel Systems der han deltar i utviklingen
av MirageOS. Han har tidligere jobbet som forsker ved Universitetet i
Cambridge og OCaml Labs hvor han blant annet så på hvordan unikernels og
MirageOS kan brukes til å bygge skalerbare tjenester på plattformer med
lite ressurser.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20151130/8b591b63/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list