Oppdatering om prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Apr 25 12:55:29 CEST 2016


NUUG og EFNs forespørsel om rettslig prøving av DNS-beslag beveger seg
fortsatt gjennom rettsvesenet.  Økokrim har bedt Follo tingrett avvise
begjæringen og forteller helt sist i sin påtegning til våre begjæring at
de ikke ønsker at beslaget vurderes av domstolene.  Detaljene ligger på
NUUGs nyhetsside,
<URL: http://www.nuug.no/news/_kokrims_p_tegning_til_NUUGs_begj_ringen_om_rettslig_pr_ving_for_DNS_domenebeslag_av_popcorn_time_no.shtml >.

Nå venter på på rettens kjennelse.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list