Status DNS-beslag av popcorn-time.no

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Tue Aug 9 17:20:17 CEST 2016


Hei,

Jeg forstår det at ikke alle følger vår blogg der denne informasjonen er
kommet forrige uke, de som gjør dette får unnskylde at de får
informasjonen dobbelt.

Jeg ønsker at våre medlemmer og assosierte skal være informert om hva
NUUG driver med, spesielt når vi lar det ta en del av vårt fokus og
ressurser.

Vi, sammen med EFN, holder altså på med et søksmål mot Økokrim der vi
reagerer på at DNS-domenet til et nyhetsnettsted med fokus på et stykke
fri programvare som har både lovlig og ulovlige bruksområder blir
"beslaglagt" uten at en domstol har tatt stilling til saken.

Når vi tok opp denne saken hadde vi prøvd å oppnå kontakt med de
juridiske eierne uten å lykkes, vi bestemte oss for å prøve likevel. Vi
tapte i både tingretten og i lagmannsretten.

Lagmannretten sier seg enige i at beslaget innebærer en begrensning av
informasjon om og tilgang til fri programvare, og således er innenfor
sentrale deler av NUUG og EFNs formål og virkeområde. Men lagmannsretten
kunne ikke se at vi har en så konkret og aktuell interesse i sakens
utfall at vi kan anses "rammet" av beslaget, slik kreves av paragrafene,
og dermed ikke anledning til å få beslaget brakt inn for retten


More information about the interesserte mailing list