NUUG-bar i Oslo 2016-01-12 - Cafe Sara

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Jan 6 22:39:38 CET 2016


Hei alle sammen,

Neste tirsdag har vi ikke fått til noe tema, så da blir det NUUGbar.

Det var koselig å bryte med tradisjoner sist, men det er viktig å ikke
ta helt av. Denne gangen finner vi hverandre på Cafe Sara. Bare se etter
noen felles nerder, vi kjenner hverandre igjen i en folkemengde.

Møtet er åpent for alle.

Ellers blir det som vanlig solide nerder i fri utfoldelse i sosiale
forsøk og jeg håper DU kommer.

Mvh Hans-Petter Fjeld
Leder i NUUG
95728209

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20160106/8b6cf7a9/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list