Medlemsmøte 2016-03-08: Software Piracy and Linux Adoptation

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Mon Mar 7 08:30:38 CET 2016


Norwegian Unix User Group (NUUG) inviterer til medlemsmøte i NUUG Oslo.
Alle medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

Legg merke til NYTT STED.

Arrangementet er gratis. Etter foredraget (fra ca. 19:45) blir det
sosialt samvær.

  Tid:
    Tirsdag 8. mars 2016 kl 19.00
  Sted:
    MERK! NYTT STED!
    Seminarrom Shell, rom nummer 1456
    IFI 2 aka Ole Johan Dahls hus, Gaustadalleen 23 B.
    Atea Stavanger, Stadionparken (Viking Stadion), Jåttåvågveien 7,
    Stavanger (videostream).

Nevnte jeg NYTT STED?

Månedens tema er: «Software Piracy and Linux Adoptation» med Arne Rogde
Gramstad, som for noen dager siden publiserte en artikkel om temaet på
SSRN[1]. Foredraget vil foregå på norsk. Her er oppsummeringen fra
artikkelen:

"The open-source software operating system Linux is a free-of-charge
substitute to proprietary systems like Microsoft Windows. By using a
cross-country data set, this paper finds evidence that increased piracy
of proprietary software has a negative impact on adoption of desktop
versions of Linux. The interpretation of this result is that the
availability of pirated versions of Windows, as well as pirated
applications compatible with Windows and OS-X, lead to fewer individuals
installing a Linux operating system on their desktop computers. Thus, in
the absence of software piracy, Linux would be a more widely used
operating system."

Arne Rogde Gramstad er stipendiat ved Økonomisk institutt, UiO. Arnes
arbeid er motivert av markeder for digitale produkter og omhandler bl.a.
konkurranse i markeder for programvare, sosiale nettverk og
nettverkseffekter.

Medlemsmøtet vil også bli direktesendt over internett, adressen til
videostrømmen er <http://www.nuug.no/live.m3u>, som du kan åpne i
nettleseren eller direkte i mediaavspilleren. For mer informasjon se
egen side om direktesending av video.

Minner forøvrig om NUUGs IRC-kanal #nuug på irc.freenode.net,
mailinglisten aktive at nuug.no for diskusjon om aktiviteten i NUUG og at
NUUGs kalender er tilgjengelig på iCalender-format via
<http://www.nuug.no/adict/ical.php?organizer=NUUG>.

Vel møtt!

- 1 - http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2728248-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
Url : http://lists.nuug.no/pipermail/interesserte/attachments/20160307/100e4710/attachment.pgp 


More information about the interesserte mailing list