Medlemsmøte 2016-03-08: Software Piracy and Linux Adoptation

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Wed Mar 9 22:48:10 CET 2016


> Månedens tema er: «Software Piracy and Linux Adoptation» med Arne Rogde
> Gramstad, som for noen dager siden publiserte en artikkel om temaet på
> SSRN[1]. Foredraget vil foregå på norsk. Her er oppsummeringen fra
> artikkelen:

Da ligger videoopptaket fra møtet ute på web på
<URL: http://www.nuug.no/aktiviteter/20160308-softwarepiracy/ >.

Opptaket sendes også på Frikanalen (RiksTV kanal 50 og UNINETT via
Multicast) for første gang i morgen 14:30.

-- 
Vennlig hilsen
Petter Reinholdtsen


More information about the interesserte mailing list