NUUG og EFN nektes #domstolkontroll av DNS-domenebeslag, gir ikke opp og søker Bitcoin-støtte - pressemelding fra NUUG

aktive at nuug.no aktive at nuug.no
Thu May 12 19:35:35 CEST 2016


Økokrim besluttet 7. mars 2016 å beslaglegge DNS-domenet popcorn-time.no
begrunnet i mistanke om at domenet benyttes til medvirkning av brudd på
åndsverkloven. Foreningene NUUG og EFN har bedt økokrim og tingretten om
rettslig prøving av beslaget, men Økokrim vil ikke ha rettslig prøving
og tingretten konkluderte med at NUUG og EFN ikke er tilstrekkelig
berørt av beslaget til å få en dommer til å vurdere beslaget. Men
foreningene gir ennå ikke opp og jobber med en anke.

NUUG og EFN anser saken som prinsipielt viktig da beslaget tester
grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner
dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke
om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er
veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der
eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet
for retten.

Programvaren Popcorn Time, som er temaet for nyhetsnettstedet
popcorn-time.no, er en Fri programvareløsning som kombinerer oppslag i
katalogtjenester/ søkemotorer, nedlasting med peer2peer-teknologien
Bittorrent med videoavspilling. Den kan både brukes til å spille av
lovlig videomateriale slik f.eks. NRK og BBC har lagt ut, og
videomateriale som er lagt ut i strid med rettighetshavers ønsker.

  «Noe av det som gjør oss opprørt, er at DNS-adressen til et
  nyhetsnettsted om et stykke fri programvare som har både lovlige og
  ulovlige bruksområder blir fjernet uten domstolkontroll», sier NUUGs
  leder Hans-Petter Fjeld. «Vi ønsker at norske DNS-adresser ikke skal
  kunne fjernes uten at domstolene er involvert, og synes det er et
  merkelig grunnlag for å skjule omtale av verktøy som har både
  lovlige og ulovlige bruksområder. Det er jo fullt lovlig å bruke
  Popcorn Time til å f.eks. laste ned NRKs opptak fra Bergensbanen.»

De som ønsker å støtte dette forsøket på å få domstolvurdering av
beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no kan donere penger til
«forsvarskassen» ved å følge instruksene tilgjengelig fra NUUGs side
«Doner til rettslig prøving av DNS-domenebeslag». Der er det for første
gang i Norge mulig å donere via Bitcoin, samt bankoverføring for de som
fortrekker det.

NUUG og EFN er ideelle medlemsforeninger. NUUG har som formål å
stimulere til økt bruk av fri programvare, åpne standarder og
UNIX-lignende systemer. Domenebeslaget i denne saken bidrar til
usikkerhet om hva som lovlig kan publiseres på nettsider uten å risikere
at domenet beslagslegges. Særlig gjelder dette siden fri programvare er
ment å kunne deles fritt.

EFN arbeider for «åpne og demokratiske infrastrukturer for bruk og
tilgjengelighet av informasjon i datanett og IT- samfunnet, derunder
rettigheter i forhold til ulike typer digitalt materiale». Det ligger i
kjernen av EFNs formål å arbeide for et åpent internett uten ubegrunnede
myndighetsinngrep.

Kontaktpersoner

 NUUG-leder Hans-Petter Fjeld
 epost sekretariat (at) nuug.no.
 tlf +47 95728209

Referanser

 * NUUGs side "Doner til rettslig prøving av DNS-domenebeslag»,
  http://www.nuug.no/dns-beslag-donasjon.shtml
 * Foreningen NUUG, http://www.nuug.no/
 * Foreningen EFN, http://www.efn.no/
 * NRK distribuerer Bergensbanen-video med bittorrent,
  https://nrkbeta.no/2009/12/18/bergensbanen-eng/ 
 * Kopi fra Internett-arkivet av nettstedet som befant seg på popcorn-time.no
  før beslaget (utgaven 2016-01-18 viser siste arkivkopi),
  https://web.archive.org/web/*/http://popcorn-time.no 


More information about the interesserte mailing list